วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานฯเปิดช่องทางร้องทุจริต

นายสมัคร ดอนนาปี ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า สำนักอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่กำกับดูแลอุทยานแห่งชาติจำนวน 147 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยว นันทนาการการศึกษาวิจัยและการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติประสบปัญหาต่างๆมากมาย เช่น การบุกรุกพื้นที่ การทำไม้ การล่าสัตว์ การเผาป่า ฯลฯ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เจ้าหน้าที่อุทยานฯคงไม่สามารถจัดการเรื่องต่างๆ รวมทั้งการหาข่าวได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการช่วยชี้เบาะแสเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติให้ทางสำนักอุทยานฯได้รับทราบ และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา การพัฒนาอุทยานแห่งชาติรวดเร็ว จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชน นักท่องเที่ยว หากมีข้อร้องเรียน ข้อชี้แนะ รวมทั้งการพบเห็นเหตุการที่ไม่น่าไว้วางใจภายในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ให้รีบแจ้งเรื่องเข้ามาตามช่องทางดังนี้ 1.โทรศัพท์หมายเลข 09-2278-6798 2.อีเมล Donsa2014@gmail.com 3.IDline Donsa2014 และ 4.ทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารมาที่ ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900.

สำนักอุทยานแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน นักท่องเที่ยว ช่วยชี้เบาะแสต่างๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ การทำไม้ การล่าสัตว์ การเผาป่า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 4 มิ.ย. 2557 02:51 4 มิ.ย. 2557 02:51 ไทยรัฐ