ข่าว

วิดีโอ

‘เสาวณีย์’ แนะ ‘คสช.’ ปฏิรูปการผลิต ยัดใส่โรดแม็ป ศก.

อธิการ ม.หอการค้าไทย เสนอ คสช. ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต วางแผนพัฒนาประเทศระยะยาว กำหนดเข้าไปในโรดแม็ปเศรษฐกิจ-วาระแห่งชาติ เหตุ คสช. มีอำนาจเบ็ดเสร็จ...

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในการจัดทำโรดแม็ปเศรษฐกิจไทยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำลังดำเนินการอยู่นั้น หลังจากที่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยเร่งจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้ชาวนา ทำให้ชาวนามีเงินใช้จ่าย และผลักดันให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ 2-3 รอบไปแล้ว คสช. ควรหันมาแก้ปัญหาระยะยาวในการปรับโครงสร้างด้านการผลิตของประเทศ เพราะ คสช. มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะในโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในรัฐบาลที่ผ่านๆ มา

โดยแผนปฏิรูปโครงสร้างการผลิตของประเทศที่ คสช.ควรเร่งทำ เช่น การทำ exit plan หรือกำหนดว่าอุตสาหกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับประเทศ ถ้าอุตสาหกรรมใดไม่เหมาะสม จำเป็นต้องวางแผนลดการผลิตและเลิกการผลิตในที่สุด และส่งเสริมให้ภาคเอกชนทำอุตสาหกรรมที่เหมาะสมแทน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ หรืออย่างการทำระบบชลประทาน ที่ไม่กล้าเวนคืนที่ดิน คสช.ควรเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกให้มากขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรเร่งจัดทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และทางสังคมได้ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ ถ้าทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในอาชีพ ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะลดลงและหมดไปในที่สุด

”คสช. ควรกำหนดสิ่งเหล่านี้เข้าไปในโรดแม็ปด้านเศรษฐกิจ และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ หรือออกเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ในระยะเวลานาน เพื่อให้รัฐบาลต่อๆ ไปสานต่อได้ ไม่ใช่หมดยุค คสช.แล้ว รัฐบาลใหม่เข้ามาก็ไม่เอาแล้ว อยากให้ คสช. พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการ เพราะขณะนี้ ทุกหน่วยงานเร่งเสนอสิ่งที่จะทำเป็นโรดแม็ป ถ้าพิจารณาไม่ดี อาจไม่เกิดประโยชน์กับประเทศในระยะยาว และการยึดอำนาจอาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร” นางเสาวณีย์ กล่าว.

อธิการ ม.หอการค้าไทย เสนอ คสช. ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต วางแผนพัฒนาประเทศระยะยาว กำหนดเข้าไปในโรดแม็ปเศรษฐกิจ-วาระแห่งชาติ เหตุ คสช. มีอำนาจเบ็ดเสร็จ... 3 มิ.ย. 2557 15:53 3 มิ.ย. 2557 16:10 ไทยรัฐ