ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'ประยุทธ์' ชง 'คสช.' ตั้ง 'พล.ท.กัมปนาท' เป็น 'ผบ.ศปป.'

  ทีมข่าวการเมือง3 มิ.ย. 2557 16:02 น.
  SHARE

  พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ จะนั่งตำแหน่ง ผอ.ศปป.

  "ประยุทธ์" ตั้ง "กัมปนาท รุดดิษฐ์" เป็น "ผอ.ศปป." เดินหน้าปรองดองสมานฉันท์ ย้ำหน.คสช. ต้องการคืนความสุขให้คนในชาติ-สลายความขัดแย้งในสังคม...

  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้ พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น ผอ.ศปป.

  โดยคณะทำงานประกอบด้วย คณะทำงานส่วนกลาง และศปป.กอ.รมน. ภาค 1-4 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ 3 ขั้น คือขั้นที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อม ศปป. เชิญผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะทำงาน หารือกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ กอ.รมน.ภาค 1-4 จัดตั้งศูนย์ฯ กำหนดรวบรวมข้อมูล และแผนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ ขั้นที่ 2 คือในช่วงเดือนมิ.ย. เป็นขั้นการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ศปป. โดยคณะทำงานส่วนกลางรวบรวมความเห็นในส่วนกลาง จัดทำเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ศปป.กอ.รมน.ภาค 1-4 รวบรวมความเห็นจากระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค เสนอให้ ศปป.ทราบ และขั้นที่ 3 ในเดือนก.ค. จะมีการประมวลข้อมูลที่ได้รับนำไปสู่การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป

  ทหารพร้อมทำให้บ้านเมืองสงบสุข
  ทหารพร้อมทำให้บ้านเมืองสงบสุข

  พ.อ.บรรพต กล่าวต่อว่า สำหรับกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง ศปป.กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นรองรับแล้ว ทางศปป. จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้มาช่วยกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง บริหารความขัดแย้งอย่างเท่าเทียม และเป็นระบบตามกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน โดยไม่ผูกพันกับเงื่อนไขตามกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นก่อน 22 พ.ค.57 การดำเนินการโดยภาพรวม ขอให้บูรณาการทุกส่วนงาน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมด้วย เช่น ศูนย์ไกล่เกลี่ยของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ เน้นการเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจ ให้เกิดการยอมรับความเห็นต่างทางการเมืองของบุคคล และกลั่นกรองรวบรวมข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป ตามลำดับความสำคัญหรือเร่งด่วน จนนำไปสู่การจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ หรือแสวงโอกาสเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมตามประเพณี การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนของฝ่ายปกครอง การจัดเวทีเสวนาชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน การจัดประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  "ในช่วงเวลาพิเศษนี้เจตนารมณ์ของ หน.คสช. ต้องการคืนความสุขให้กับคนในชาติ สลายความขัดแย้งในสังคม สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขปลอดภัยของประชาชน ให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้ง เข้ามาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เดินหน้าประเทศ เพื่อเตรียมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูป และนำไปสู่การเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก่อนเที่ยงวันนี้ ลธ.รมน.ได้ร่วมหารือกับรักษาราชการแทน ปลัด กห. เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน และภายในห้วงสัปดาห์นี้ ศปป. จะเชิญประชุมจัดทำแผนและแนวทางการปฏิบัติ (โรดแม็ป) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พร้อมกับขอให้หน่วยงานได้เร่งรัดในการดำเนินการเชิงคู่ขนานอย่างต่อเนื่องด้วย"โฆษกกอ.รมน.กล่าว

  สำหรับประวัติ พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ

  จบการศึกษา รร.ตท. รุ่น 16 , รร.จปร. รุ่นที่ 27 นายทหารเหล่าทหารราบ ผ่านหลักสูตร รร.เสธ.ทบ. หลักสูตร วปอ.53

  ตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย      

  ผู้บังคับกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.31 พัน.3 รอ.)
  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (หน่วย RDF.) (ผบ.ร.31 รอ.)
  รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รองผบ.พล.1 รอ.)
  ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.)
  รองแม่ทัพภาคที่ 1 ลงทำหน้าที่ ผบ.ฉก.นราธิวาส 1 ปี ใน3 จชต.
  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ .                                                                                                         

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57บรรพต พูลเพียรโฆษก กอ.รมน.คสช.กัมปนาท รุดดิษฐ์ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปผอ.ศปป.

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17:50 น.