วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ธ.ก.ส.’ ชง ‘คสช.’ ช่วยประกันภัยพืชผล ลดเสียหายภัยธรรมชาติ

ธ.ก.ส.เสนอ คสช. อนุมัติเงินช่วยเหลือโครงการประกันภัยพืชผล วงเงิน 494 ล้านบาท คาดเกษตรกรสนใจร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่...

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้วางมาตรการ เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง โดย ธ.ก.ส. เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติเงินช่วยเหลือโครงการประกันภัยพืชผล วงเงิน 494 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ กำหนดให้เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันตามพื้นที่ความเสี่ยง ระหว่าง 60-100 บาทต่อไร่ ขณะที่รัฐบาลช่วยจ่ายเบี้ยประกันจำนวน 375 บาทต่อไร่ รวมเป็นเบี้ยประกันภัย 457 บาทต่อไร่ โดยเมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจ่ายชดเชยอัตรา 1,111 บาทต่อไร่ บวกกับการชดเชยจ่ายบริษัทประกันภัยอีก 1,113 บาทต่อไร่ รวมเป็น 2,224 บาทต่อไร่ เพื่อเป็นการดูแลข้าวนาปีที่จะดำเนินการในช่วงที่เกษตรกรได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่ จากนาข้าวทั้งหมด 65 ล้านไร่ เพราะรัฐบาลมีแรงจูงใจด้วยการช่วยสนับสนุนการจ่ายเบี้ยประกันให้ส่วนหนึ่ง ขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการรับประกันได้เท่านี้ รวมทั้งเมื่อพิจารณาประวัติการเกิดภัยธรรมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีพื้นที่เสี่ยงระดับเดียวกับที่วางเป้าหมายไว้.

ธ.ก.ส.เสนอ คสช. อนุมัติเงินช่วยเหลือโครงการประกันภัยพืชผล วงเงิน 494 ล้านบาท คาดเกษตรกรสนใจร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่... 3 มิ.ย. 2557 11:33 3 มิ.ย. 2557 13:27 ไทยรัฐ