วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดอะมอลล์ ยืนยันเจตนารมณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นงลักษณ์ โลหะมาณพ

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 3 ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป (เดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์) เดินหน้าโครงการ Mheart : Think green โดยร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำผลิตภัณฑ์-ผลิตผล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกจำหน่าย

นงลักษณ์ โลหะมาณพ ผู้จัดการใหญ่การตลาดกิจกรรมเพื่อสังคมของเดอะมอลล์ กรุ๊ป เผยถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นว่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการกระตุ้น เชิญชวน และสร้างจิตสำนึก ในการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเดอะ มอลล์กรุ๊ปได้ดำเนินการมากว่า 10 ปี และปีนี้ก็จัดกิจกรรม Think Green : Green Wednesday” ช็อปไม่รับถุง ได้แต้ม ทุกวันพุธ โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งในห้างฯ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต Home Fresh Mart และ Gourmet Market แล้วไม่รับถุง สามารถรับคะแนน M point 10 คะแนน สำหรับสะสมเพื่อใช้เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนลดและอื่นๆในบัตรสมาชิก M Card เริ่มตั้งแต่วันนี้ (4 มิ.ย.)-วันพุธที่ 31 ธ.ค.ศกนี้

ส่วนที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “กรีนมาร์เก็ต” โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ และผลิตผล จากทุกส่วนภายในห้างฯมาออกบูธร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน ศกนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีสินค้ากลุ่ม Eco Product จากแผนกต่างๆ อาทิ สมุดที่ใช้กระดาษถนอมสายตา, กระดาษรีไซเคิล, หลอดไฟ LED ประหยัดไฟ, โคมไฟ LED ประหยัดไฟ จากแผนก Betrend, ขนมไทย ที่ใช้ใบตองเป็นแพ็กเกจ จากแผนกฟู้ดฮอลล์, เครื่องดื่ม ที่ใช้แพ็กเกจเป็นกระดาษ จากแผนก SoftDrink เป็นต้น

และยังมีผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือ Green Product ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยหลัก 4R คือ การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำมาปรับใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบำรุง (Repair) นอกจากนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภค โดยปราศจากความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย, ไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์, สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก, เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ ผลิตแล้วต้องไม่เปลืองพลังงาน, ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยที่สุด การออกแบบกล่องหรือหีบห่อบรรจุต้องไม่ฟุ่มเฟือย, กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ห้ามทารุณกรรมสัตว์ เช่น สุนัข แมว หรือลิง โดยการนำไปเป็นสัตว์ทดลองเพื่อวิจัยผลการผลิตสินค้า รวมทั้งห้ามนำสัตว์สงวนพันธุ์มาผลิตเป็นสินค้าเด็ดขาด หรือมีการทำลายชีวิตสัตว์เหล่านั้นทางอ้อมด้วย.

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 3 ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำผลิตภัณฑ์-ผลิตผล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกจำหน่าย 3 มิ.ย. 2557 11:29 3 มิ.ย. 2557 11:33 ไทยรัฐ