วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศิลปากร' ค้านสอบวิชาเฉพาะร่วมกัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเผย เห็นด้วย 'มหาวิทยาลัยรับตรงพร้อมกัน' เฉพาะวิชาสามัญ แต่ค้านจัดสอบวิชาเฉพาะร่วมกัน ชี้แต่ละสถาบันต้องการคัดเด็กให้ตรงตามความต้องการ ลดปัญหาเด็กซิ่ว เล็งเสนอ ทปอ.อีกพิจารณาอีกครั้ง...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เห็นตรงกันว่า จะให้มหาวิทยาลัยรับตรง โดยใช้ข้อสอบกลาง เพื่อลดปัญหาวิ่งรอกสอบของนักเรียน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ขณะเดียวกัน ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นตัวกลางหารือกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาด้านศิลปะ ว่าจะสามารถจัดสอบวิชาเฉพาะร่วมกันได้หรือไม่ ทั้งนี้ ส่วนตัวนั้นเห็นด้วยในหลักการที่จะให้มีการสอบรับตรงร่วมกัน เพราะจะช่วยการวิ่งรอก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้ แต่ควรจะสอบเฉพาะวิชาสามัญเท่านั้น ขณะเดียวกัน การสอบวิชาเฉพาะ ไม่ควรจัดสอบร่วมกัน เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกเด็กให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ และสอดรับกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ในอดีตเคยมีการจัดสอบวิชาเฉพาะร่วมกันในกลุ่มของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะด้านศิลปะ และพบว่า มหาวิทยาลัยได้นักศึกษาไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้มีปัญหาเด็กออกกลางคันจำนวนมาก

นายชัยชาญ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาคณบดีกลุ่มคณะสถาปัตยกรรม หรือคณะด้านศิลปะ จะมอบหมายให้แต่ละคณะเป็นผู้จัดสอบวิชาเฉพาะเอง เพื่อคัดเด็กได้ตรงตามความต้องการ และคิดว่า การสอบวิชาเฉพาะสอบเพียงไม่กี่วิชา จะไม่ใช่การเพิ่มภาระค่าใช้ให้กับผู้ปกครองมากนัก เมื่อเทียบกับการคัดเด็กที่เรียนได้ตรงตามความต้องการจริงๆ นอกจากนี้ ยังช่วยลดการเกิดปัญหาเด็กซิ่วหรือออกกลางคันเพราะเรียนไม่ได้ ซึ่งกรณีหลังนี้ จะทำให้เด็กเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 4 มิ.ย.57 จะนำเสนอประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเผย เห็นด้วย 'มหาวิทยาลัยรับตรงพร้อมกัน' เฉพาะวิชาสามัญ แต่ค้านจัดสอบวิชาเฉพาะร่วมกัน ชี้แต่ละสถาบันต้องการคัดเด็กให้ตรงตามความต้องการ ลดปัญหาเด็กซิ่ว เล็งเสนอ ทปอ.อีกพิจารณาอีกครั้ง... 3 มิ.ย. 2557 11:04 3 มิ.ย. 2557 11:37 ไทยรัฐ