วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.บอร์ด กสท.แจงอนุมัติ ททบ.5แค่แผนเปลี่ยนผ่าน 'ทีวีสาธารณะ'

ปธ.บอร์ด กสท.ชี้แจงทำความเข้าใจ ย้ำ กสทช.ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณี ททบ.5จะไปสู่การเป็นทีวีสาธารณะ ย้ำแค่อนุมัติแผนการเปลี่ยนผ่าน ไม่ได้ให้เป็นช่องนำร่อง ยังถือเป็นผู้ประกอบการรายเก่า หาจะไปต้องยื่นแผนหยุดออกอากาศอะนาล็อกก่อน...

จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2557 มติที่ประชุมกรรมการ กสท. ได้พิจารณาให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กสทช. และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือ ททบ.5 ในการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ โทรทัศน์ ทั้งการปรับองค์กร โดยต้องแยกบัญชีกิจการทางการเงินและงบดุลของการดำเนินกิจการออกจากกัน และเนื้อหาสัดส่วนรายการนั้น จะต้องเป็นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.การประกอบกิจการ พ.ศ.2551 ซึ่ง ททบ.5 เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปสู่บริการสาธารณะประเภทที่ 2 ช่องเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยสาธารณะ ตามที่ได้รายงานในข่าว "มติบอร์ด กสท.ให้ ททบ.5 นำร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีสาธารณะ" (http://www.thairath.co.th/content/426877) ไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2557 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.ได้ชีแจงผ่านทวิตเตอร์ ‏@DrNateeDigital ต่อเรื่องดังกล่าวว่า การพิจารณาของ กสท.เป็นการพิจารณาตามขอบเขตของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิมจะต้องเสนอแผนเพื่อนำไปสู่การขอรับอนุญาตประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด การตีความว่ากิจการบริการสาธารณะโดยใช้ความเข้าใจส่วนตนเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่การเป็น กสทช. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กสท. ไม่ได้อนุญาตให้ ททบ.5 นำร่องการเป็นโทรทัศน์บริการสาธารณะตามกฎหมาย แต่อนุมัติแผนการเปลี่ยนผ่าน

ขณะนี้ ททบ.5 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในฐานะผู้ประกอบกิจการรายเดิม ซึ่งมีเงื่อนไขต้องนำเสนอแผนดังกล่าว ททบ.5 ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในฐานะผู้ประกอบกิจการรายเดิมจนถึงปี 60 เช่นเดียวกับช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ดังนั้น การดำเนินการของ ททบ.5 เป็นความสมัครใจที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะตาม ก.ม.ซึ่งช่อง 11 และ TPBS ก็ต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และต้องส่งแผนการยุติระบบอะนาล็อกให้ กสทช. พิจารณาด้วย

การอนุญาตกิจการบริการสาธารณะนั้น กสท. ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาช่องรัฐสภา ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการนำร่อง ช่องที่จะเป็นการนำร่องจริงๆ น่าจะเป็นช่องรัฐสภา หรือ ช่อง TPBS2 ผมคิดว่า กสท. ได้พยายามดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะทุกประการครับ.

ปธ.บอร์ด กสท.ชี้แจบงทำความเข้าใจ ย้ำ กสทช.ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณี ททบ.5จะไปสู่การเป็นทีวีสาธารณะ ย้ำแค่อนุมัติแผนการเปลี่ยนผ่าน ไม่ได้ให้เป็นช่องนำร่อง ยังถือเป็นผู้ประกอบการรายเก่า หาจะไปต้องยื่นแผนหยุดออกอากาศอะนาล็อกก่อน... 3 มิ.ย. 2557 11:01 3 มิ.ย. 2557 11:24 ไทยรัฐ