ไลฟ์สไตล์
100 year

โคลนยีนสู่พืช....ให้ทนแล้ง–ทนเค็ม

ดอกสะแบง
4 มิ.ย. 2557 05:01 น.
SHARE

ภาวะโลกร้อน (Global Warming).....เป็น สัญญาณอันตราย ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรง สร้างผลกระทบแผ่ขยายคลุม เป็นมวลรวมไปทั่วทุกอณู....โดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหลาก

พืชและเส้นทางกสิกรรม...ก็อยู่ในข่ายอันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางสภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ภาวะแห้งแล้ง ดินเค็ม โรคและแมลงศัตรูพืช อุณหภูมิที่แปรปรวน...ฯลฯ

ข่าวแนะนำ

....ส่งผลให้ การผลิตพืชตกต่ำและด้อยคุณภาพ...

กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาพืช จึงดำเนินการวิจัย ปรับปรุงและ สร้างศักยภาพพืชให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม...เจริญเติบโตและให้ผลิตผลอย่างเป็นปกติ

คุณดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งก็ได้ทำการ วิจัยการโคลนยีนไซโคลฟิลิน (Cyclophilin : CyP) และการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช....เพื่อให้ มีศักยภาพทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย

คณะนักวิจัยฯ....นำร่องด้วยการ ปรับสายพันธุ์ข้าวฟ่างให้ทนแล้งได้สำเร็จ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างถ่ายฝากชุดยีน

pCAMBIA2300-CyP เข้าสู่ถั่วเหลือง ในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความทนทาน สร้างพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีลักษณะทนแล้งและทนเค็ม โดยมีคุณสมบัติดั่งเช่นข้าวฟ่างในปีหน้า (2558)...!!

คุณสุภาวดี ง้อเหรียญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ บอกว่า....งานวิจัยนี้เป็นแนวทางปรับปรุงพันธุ์พืช
ไบโอเทค ที่สามารถทนทานต่อภาวะแห้งแล้งด้วยไซโคลฟิลินเป็นยีน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งขบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช

“....ใน อนาคตอันใกล้นี้ กรมวิชาการเกษตรมีแผนต่อยอดงานวิจัย โดยนำมาใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ ยางพารา ถั่วเหลือง อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น...”

นอกจากนี้....สำนักฯยังมีชุดยีน OsSKIPa ซึ่งเป็นยีนที่โคลนได้จากข้าวหอมมะลิ อยู่ระหว่างถ่ายฝากยีนในถั่วเหลือง เพื่อทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

และ ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์น้ำตาล เพื่อพัฒนาคุณภาพในการผลิตเอทานอล และมี ยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสังเคราะห์ลิกนิน ในพืชด้วย....

คาดว่า...ยีนเหล่านี้จะมีบทบาทต่อการปรับปรุงพันธุ์และผลิตพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต...!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงภาวะโลกร้อนGlobal Warmingสัญญาณอันตรายเกษตรกรพืชผลกระทบผลผลิตดำรงค์ จิระสุทัศน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 11:42 น.