วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สโมสรทหารบก

โดย

ระหว่างการรัฐประหารโดย คสช. เพื่อแก้ไข ปัญหาต่างๆของประเทศนั้น มีการออกคำสั่งให้บุคคลเข้ารายงานตัวตามกฎอัยการศึกเพื่อทำความเข้าใจและปรึกษาหารือ โดยสโมสร ทบ.เทเวศร์เป็นอีกหนึ่งในสองสถานที่หลักที่ถูกใช้เป็นสถานที่รับรายงานตัว ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร ทบ.เทเวศร์ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiarmyclub.com/Teves

เกี่ยวกับเรา นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสโมสร ทบ.เทเวศร์ พร้อมภาพประกอบในมุมมองต่างๆ ห้องจัดเลี้ยง รวบรวมข้อมูลห้องจัดเลี้ยงภายในสโมสร ทบ.เทเวศร์ สำหรับช่วงเวลาปกติ แต่ปรับปรุงใช้ในภารกิจต่างๆ ของ ทบ.ได้ นอก จากนั้น หน้าหลัก ยังรวบรวมกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพบรรยากาศ...

3 มิ.ย. 2557 09:56 3 มิ.ย. 2557 09:56 ไทยรัฐ