ข่าว

วิดีโอ

'วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ'ชูนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

กรมการข้าวเตรียมจัด "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เสนอนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาข้าวแบบครบวงจร เร่งส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษมีคุณภาพ...

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 57 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่ 5 มิถุนายน นี้ กรมการข้าว จึงจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ชาวไทยได้เห็นความสำคัญของข้าวและชาวนา ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2557 ที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน ภายใต้แนวคิด “ข้าวและชาวนาไทย หัวใจแห่งแผ่นดิน”

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการทรงงานด้านข้าว นิทรรศการข้าวและชาวนา โดยจัดแสดงนวัตกรรมผลงานความร่วมมือด้านการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบตัวอย่างของจริงและแบบจำลอง อาทิ นิทรรศการ “ข้าวไทยหัวใจแห่งแผ่นดิน” พร้อมทั้งนำเสนอการพัฒนาข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงพาณิชย์ การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย การสาธิตและฝึกการทำนาส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษและมีคุณภาพ การจัดแสดงนวัตกรรมหุ่นไล่กา การจัดแสดงวัฒนธรรมด้านข้าว ประชาชนสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ.

กรมการข้าวเตรียมจัด "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เสนอนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาข้าวแบบครบวงจร เร่งส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษมีคุณภาพ... 3 มิ.ย. 2557 09:22 3 มิ.ย. 2557 10:03 ไทยรัฐ