ข่าว

วิดีโอ

คืนพื้นที่

สำนักงานเขตราชเทวี ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ ทหาร และผู้ค้า ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้สัญจรตามปกติ ภายหลังช่วงหลายวันที่ผ่านมามีม็อบต้านรัฐประหารมาจัดกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์เป็นระยะ.

สำนักงานเขตราชเทวี ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ ทหาร และผู้ค้า ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้สัญจรตามปกติ 3 มิ.ย. 2557 07:11 3 มิ.ย. 2557 07:19 ไทยรัฐ