วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้แจง

เจ้าหน้าที่ทหารแจกใบปลิวเอกสาร คสช. “คืนความสงบสุขให้ประชาชน” ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื้อหาเป็นการอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการเข้ายึดอำนาจของ คสช. จำนวน 10 ข้อ.

เจ้าหน้าที่ทหารแจกใบปลิวเอกสาร คสช. “คืนความสงบสุขให้ประชาชน” ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื้อหาเป็นการอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการเข้ายึดอำนาจของ คสช. 3 มิ.ย. 2557 07:09 3 มิ.ย. 2557 07:19 ไทยรัฐ