วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูฝน ประเทศไทย ปี 57

กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูฝน ประเทศไทย ปี 57

  • Share:

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปีพ.ศ.2557 ตั้งแต่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557 ฤดูฝนของประเทศไทย ในปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากลม ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ พัด ปกคลุมประเทศไทย ซึ่งถือว่า เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

ทั้งนี้ ได้เริ่มมีฝนตกต่อเนื่องในภาคใต้มาก่อนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 แต่ อย่างไรก็ตาม การกระจายของฝนในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะไม่สม่่าเสมอ คาดว่า หลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนต่่ากว่า ค่าปกติ โดยเฉพาะในระยะต้นฤดู ส่งผลให้ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอส่าหรับการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขต ชลประทาน

ส่าหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม

จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพัฒน์ ทิวถนอม) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

คุณอาจสนใจข่าวนี้