วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มต้นฤดูฝน ประเทศไทย ปี 57

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปีพ.ศ.2557 ตั้งแต่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557 ฤดูฝนของประเทศไทย ในปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากลม ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ พัด ปกคลุมประเทศไทย ซึ่งถือว่า เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

ทั้งนี้ ได้เริ่มมีฝนตกต่อเนื่องในภาคใต้มาก่อนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 แต่ อย่างไรก็ตาม การกระจายของฝนในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะไม่สม่่าเสมอ คาดว่า หลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนต่่ากว่า ค่าปกติ โดยเฉพาะในระยะต้นฤดู ส่งผลให้ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอส่าหรับการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขต ชลประทาน

ส่าหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม

จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพัฒน์ ทิวถนอม) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปีพ.ศ.2557 ตั้งแต่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา 3 มิ.ย. 2557 04:26 3 มิ.ย. 2557 05:31 ไทยรัฐ