วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาเกษตรกรร้องตั้งทีมแก้ปัญหาข้าว คำสั่งหยุดขายดันราคา

สภาเกษตรกรร้องตั้งทีมแก้ปัญหาข้าว คำสั่งหยุดขายดันราคา

  • Share:

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค.57 ราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตันละ 300 บาทเทียบกับเดือน เม.ย.57 มาอยู่ที่ตันละ 7,300-7,700 บาท ขึ้นจาก 7,000-7,500 บาท เป็นผลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ตรวจสต๊อกข้าวทั่วประเทศก่อนจะระบาย ทำให้ผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดหายไป เพราะถูกขายให้กับพ่อค้า ทั้งโรงสี ผู้ส่งออก ประกอบกับมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศต่อเนื่อง โดยสมาคมฯได้หารือถึงแนวทางดูแลราคาข้าวอย่างยั่งยืนเสนอให้ คสช.พิจารณา

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การตรวจสต๊อกข้าว ที่ต้องหยุดการระบายข้าวชั่วคราว และการจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนา ทำให้ราคาข้าวสารปรับขึ้น โดยข้าวสารขาว 5% ณ วันที่ 29 พ.ค.57 ตันละ 11,200-11,300 บาท เพิ่มขึ้นจากตันละ 10,900-11,100 บาท ณ วันที่ 23 พ.ค. สำหรับราคาข้าวในฤดูกาลต่อไป ได้ข้อมูลว่า ราคาที่ชาวนาพอใจเฉลี่ยตันละ 8,000-9,000 บาทสำหรับข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งจะทำให้ราคาส่งออกข้าว (เอฟโอบี) เฉลี่ยที่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาที่ไทยแข่งขันได้แม้ยังสูงอยู่

ขณะที่นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาฯได้จัดทำข้อเสนอในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. โดยขอให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการผลิตและราคาข้าวในระดับชาติและระดับจังหวัด ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อจัดทำแผนปริมาณการผลิตและการตลาดข้าวไทย ส่วนการช่วยเหลือชาวนาเร่งด่วน ขอให้ คสช.สนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,000-3,000 บาท รวมทั้งสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ เพื่อช่วยให้รวบรวมข้าวเปลือกจากชาวนาไปแปรรูป และจำหน่ายได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้