วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ทีโอที-กสท” ดิ้นหนีตายสุดลิ่ม หมดสภาพเสือนอนกินอ้อน คสช.ช่วยด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รัฐวิสากิจด้านโทรคมนาคม ได้เตรียมแผนเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยฟื้นฟูทีโอทีและ กสท โดยเฉพาะการสร้างความชัดเจนในการดำเนินงาน เนื่องจากทั้งทีโอที และ กสท เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม ที่เดิมเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนากิจการบริการโทรคมนาคมของชาติ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเพียงผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเอกชนรายอื่นๆเท่านั้น แต่การทำงานของทีโอทีและ กสท ต่างกับบริษัทเอกชนโดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้

โดยทีโอทีและ กสท ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบรัฐวิสาหกิจ และ พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 56 และขั้นตอนอื่นๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงไอซีทีในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล และมีกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกทั้งยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งขั้นตอน ต่างๆเหล่านี้ทำให้ทีโอทีและ กสท มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องคลื่นความถี่ จากเดิมทีโอทีและ กสท ได้รับสิทธิ์ในคลื่นความถี่ เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เมื่อกฎหมายระบุให้ส่งคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช.เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทำให้บรรดาอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทานต่างๆ ที่ได้รับโอนจากคู่สัญญาสัมปทานไม่สามารถจะนำไปหาประโยชน์ได้ และหากต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (บอร์ด) กระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง และ ครม. ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก เป็นต้น “อย่างคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่ กสทช.จะประมูลในเดือน ส.ค.57 นี้ และคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จะประมูลในเดือน พ.ย.57 นี้ จำเป็นต้องขอความชัดเจนจาก คสช.ว่าจะให้ทีโอทีและ กสท เข้าร่วมประมูลหรือไม่ เพื่อให้องค์กรอยู่รอด”.

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รัฐวิสากิจด้านโทรคมนาคม ได้เตรียมแผนเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยฟื้นฟูทีโอทีและ กสท 3 มิ.ย. 2557 02:46 3 มิ.ย. 2557 02:46 ไทยรัฐ