วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“มศก” ค้านสอบร่วมวิชาเฉพาะ

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆเห็นร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยจะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งเตรียมหารือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาด้านศิลปะจัดสอบวิชาเฉพาะร่วมกันนั้น ตนได้รับรายงานจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุมแล้ว ตนเห็นด้วยที่จะมีการจัดสอบรับตรงโดยวิธีการสอบพร้อมกัน และใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน แต่ควรสอบเฉพาะในส่วนของวิชาสามัญเท่านั้น ส่วนของวิชาเฉพาะไม่ควรจะมีการจัดสอบรับตรงร่วมกัน เพราะเป็นการคัดเลือกเด็กให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ และสอดรับกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน

ที่ผ่านมาเคยมีการจัดสอบวิชาเฉพาะร่วมกันในกลุ่มของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะด้านศิลปะ พบว่ามหาวิทยาลัยได้นักศึกษาไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้มีปัญหาเด็กออกกลางคันจำนวนมาก ทั้งการสอบวิชาเฉพาะสอบเพียงไม่กี่วิชา แต่สามารถคัดเด็กได้จริง คงไม่ได้ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรมาก เมื่อเทียบกับคัดเลือกเด็กมาแล้ว เด็กไม่สามารถเรียนได้ ต้องสอบใหม่ อีกครั้งเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นัดพิเศษ วันที่ 4 มิ.ย.นี้ ตนจะเสนอต่อ ทปอ. ถึงข้อดีและข้อเสียดังกล่าว.

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆเห็นร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยจะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน... 3 มิ.ย. 2557 01:46 3 มิ.ย. 2557 01:46 ไทยรัฐ