ข่าว

วิดีโอ

ต่อท่อประปาไม่ต้องปิดน้ำ เสร็จเร็วไม่กระทบจราจร-เทคนิคใหม่ขั้นเทพการประปาฯ

นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.ได้ทดลองนำเทคโนโลยีใหม่ “Wet Tap” มาใช้ในการตัดบรรจบท่อประธาน เป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการลดแรงดันน้ำ หรือหยุดสูบจ่ายน้ำในระบบท่อประปา โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้ทดลองกับการตัดบรรจบท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนสุขุมวิท ตรงข้ามศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ และใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง เทียบกับเทคโนโลยีการตัดบรรจบแบบเดิม ที่ดำเนินการในช่วงเวลากลางคืน และใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 7 ชั่วโมง

รองผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในกิจการประปาของ กปน. โดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในงานตัดบรรจบ งานซ่อมท่อ งานติดตั้งอุปกรณ์ ได้โดยที่นอกจากจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการให้บริการน้ำประปาแล้ว ยังสามารถดำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ลดผลกระทบต่อการจราจรได้เป็นอย่างดีและลดปัญหาน้ำประปาขุ่นเมื่อเปิดจ่ายน้ำหลังการตัดบรรจบท่อด้วย อย่างไรก็ตาม “Wet Tap” เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องลงทุนสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว อีกทั้งอุปกรณ์บางชนิดไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทย จึงต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้างบางพื้นที่ที่มีความยากต่อการดำเนินการ และพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเป็นบริเวณกว้าง หรือในกรณีที่ต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร.

นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.ได้ทดลองนำเทคโนโลยีใหม่ “Wet Tap” มาใช้ในการตัดบรรจบท่อประธาน เป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น... 3 มิ.ย. 2557 01:34 3 มิ.ย. 2557 01:34 ไทยรัฐ