ข่าว

วิดีโอ

ธอส.ขานรับคสช. ปล่อยกู้ลูกค้าประวัติดีดอกถูก กระตุ้นศก.

ธอส. ขานรับนโยบายกระตุ้นศก. คสช.เตรียมเงิน 5 พันล้าน ให้ลูกค้าเดิมที่มีประวัติดีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน ได้กู้เพิ่ม รายละไม่เกิน 1.5 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.99%...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำ "โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข" สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน จะได้รับสิทธิ์กู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.99% ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 4.975% ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.975%) สามารถติดต่อขอยื่นกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด
 
"โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข นับเป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยซึ่งธนาคารได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากสำหรับลูกค้า ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย โดยในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าอาจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โครงการสินเชื่อเพิ่มสุขจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้"

ธอส. ขานรับนโยบายกระตุ้นศก. คสช.เตรียมเงิน 5 พันล้าน ให้ลูกค้าเดิมที่มีประวัติดีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน ได้กู้เพิ่ม รายละไม่เกิน 1.5 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.99%... 2 มิ.ย. 2557 18:22 2 มิ.ย. 2557 18:39 ไทยรัฐ