ไลฟ์สไตล์
100 year

สธ.เร่งเดินหน้า 4 มาตรการเร่งด่วน 11 แผนตามนโยบาย 'คสช.'

ไทยรัฐออนไลน์
2 มิ.ย. 2557 17:03 น.
SHARE

สธ.เดินหน้าพัฒนาสาธารณสุขระยะเร่งด่วน 4 เรื่องตามนโยบายที่เสนอ คสช. เริ่มกลางเดือนนี้ เน้น 4 เรื่องหลัก คือ การสร้างความสมานฉันท์ พัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้น การสร้างขวัญกำลังใจและสร้างธรรมาภิบาล...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจการกระทรวงและองค์กรในกำกับ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้เสนอต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (31 พ.ค. 57) ว่า ในวันนี้ได้ชี้แจงแก่ผู้บริหารได้ดำนเินการแปลงนโยบาย ที่หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาเห็นชอบแล้ว เพื่อลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวม 11 แผนงาน/โครงการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงานให้ชัดเจน จะเริ่มดำเนินการแผนงาน/โครงการในมาตรการเร่งด่วนภายในกลางเดือน มิ.ย.นี้

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ มาตรการเร่งด่วนมี 4 เรื่อง ได้แก่

1. ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์มอบให้กรมสุขภาพจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง 12 เขต บริการสุขภาพ และ กทม.

2. พัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มจุดบริการและเพิ่มเวลาบริการ ลดเวลารอคอย ลดการปฏิรูปการส่งต่อ การแพทย์ฉุกเฉินคุณภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้รับยามาตรฐานเดียวกัน มอบให้ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ โดยในเรื่องการพัฒนาระบบยาได้มอบให้ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดู ซึ่งวันนี้ได้ปรึกษากับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าจะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้หรือไม่ รวมทั้งเรื่องจริยธรรมด้วย

3. การสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุข้าราชการ และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ มอบให้ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ

4. สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล มี นพ.ศุภกิจ ศิริรลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง กำกับดูแล

นอกจากนี้ ได้ให้กรมและองค์กรในกำกับ สรุปแผนงบประมาณ ปี 2557 และปี 2558 ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 57 ซึ่งงบประมาณในปี 2557 ขณะนี้ใช้ไปแล้วร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 ที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะงบดำเนินการ ได้มอบให้ไปสรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาค เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกับทิศทางที่หัวหน้าฝ่ายฯ ได้มอบหมายไว้ และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ คสช.จะหารือกับสำนักงบประมาณในวันที่ 12 มิ.ย. 57.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สธ.นโยบายคสช.หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาณรงค์ พิพัฒนาศัยแผนงานโครงการสมานฉันท์มาตรการเร่งด่วนแผนงบประมาณสำนักงบประมาณบรรจุข้าราชการณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:38 น.