ข่าว

วิดีโอ

ผู้ค้าแนะ คสช. รื้อโครงสร้างแอลพีจีใหม่ อิงราคาตลาดโลก

สมาคมผู้ค้าแอลพีจี ยื่นหนังสือถึง "ประจิน" หนุนตรึงราคาแอลพีจี แนะรื้อโครงสร้างใหม่อิงราคาตลาดโลกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เห็นควรปรับราคาภาคขนส่งให้สูงกว่าภาคครัวเรือน...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบุว่า เห็นด้วยที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ชะลอการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนที่จะต้องขึ้นอีก กิโลกรัมละ 50 สตางค์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา อยู่ที่ 22.63 บาท ต่อ กก. โดยจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาภาพรวมให้ชัดเจนก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นของราคาทั้งแอลพีจีครัวเรือน ขนส่ง อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ซึ่งในวันนี้ (2 มิ.ย.)ทางสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.อ.ประจิน เพื่อเสนอให้คสช. พิจารณาปริมาณการนำเข้าแอลพีจีจากต่างประเทศ ที่ขณะนี้ต้องชดเชยราคา โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีสัดส่วนการนำมาใช้อย่างไร และมีราคาเท่าใดแน่ รวมถึงราคาตลาดโลกปัจจุบัน เพื่อปรับโครงสร้างราคาใหม่ที่คำนึงถึงทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภคและผู้ใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องดึงเงินจากผู้ใช้น้ำมันโดยเฉพาะกลุ่มเบนซินมาอุดหนุน ถือว่าไม่ยุติธรรมในจุดนี้ และที่สำคัญการขึ้นราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่ผ่านมา มีการครอบคลุมภาระต้นทุนไปมากน้อยเพียงใดแล้ว ดังนั้น ราคาแอลพีจีครัวเรือนและขนส่งจำเป็นที่จะต้องเป็นราคาเดียวกัน และหากมองตามข้อเท็จจริง ภาคขนส่งควรจะสูงกว่า เนื่องจากมีทางเลือกการใช้มากมาย ทั้ง NGV แก๊สโซฮอล์ ต่างจากครัวเรือนที่ไม่มีทางเลือกอื่น และการปรับขึ้นเมื่อเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วจึงพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีที่สุด เพราะเป็นช่วงแอลพีจีตลาดโลกจะอยู่ในช่วงขาลง หากจะปรับโครงสร้างจะง่ายสุด ซึ่งเห็นว่าราคาควรจะอิงกลไกตลาดที่เหมาะสม จึงไม่ควรตรึงราคาเกินความจำเป็น เพราะที่สุดแล้วไทยจะต้องนำเข้า สูญเสียเงินตราเพิ่ม และยังเป็นการส่งเสริมการเร่งรัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้หมดเร็วอย่างไร้ประสิทธิภาพ.

สมาคมผู้ค้าแอลพีจี ยื่นหนังสือถึง "ประจิน" หนุนตรึงราคาแอลพีจี แนะรื้อโครงสร้างใหม่อิงราคาตลาดโลกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เห็นควรปรับราคาภาคขนส่งให้สูงกว่าภาคครัวเรือน... 2 มิ.ย. 2557 15:31 2 มิ.ย. 2557 15:55 ไทยรัฐ