ข่าว

วิดีโอ

วัคซีนอหิวาต์ใช้กินได้ผลอย่างดีเลิศ

วารสารการแพทย์ “นิว อิงแลนด์” แจ้งว่า ได้มีการผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาต์ขนานใหม่ ใช้กินทางปาก ประสบความสำเร็จในการทดลองถึงร้อยละ 86

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า มีพลโลกตกอยู่ใต้อันตรายของอหิวาตกโรค อันเป็นโรคระบาดที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เมื่อปี พ.ศ.2555 จำนวนมากถึง 1.4 พันล้านคน โรคเกิดจากเชื้อไวบริโอ คอเลอร่า ติดต่อกันได้ทางน้ำดื่ม ในแถบซึ่งการอนามัยและสุขาภิบาลไม่ดีพอ วัคซีนอหิวาต์ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันมีอยู่ 3 ขนาน และขนานที่ได้รับความสำเร็จมากที่สุด นับว่ามีราคาถูกกว่าเพื่อนราคาประมาณ 50 กว่าบาท ทุกอย่างสามารถคุ้มกันโรคได้นานมากถึง 5 ปี.

วารสารการแพทย์ “นิว อิงแลนด์” แจ้งว่า ได้มีการผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาต์ขนานใหม่ ใช้กินทางปาก ประสบความสำเร็จในการทดลองถึงร้อยละ 86... 2 มิ.ย. 2557 13:22 2 มิ.ย. 2557 13:22 ไทยรัฐ