วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความเครียดทำผู้ชายเป็นหมัน

โรงเรียนการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐฯพบว่า อานุภาพของความเครียด อาจทอนตัวเชื้อของผู้ชายให้สิ้นฤทธิ์ลง เป็นผลให้เป็นหมันได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาโรคระบาดวิทยากล่าวว่า ผู้ชายที่เครียดจะมีปริมาณความหนาแน่นของตัวเชื้อเบาบางลงไป และตัวเชื้อก็อาจมีรูปกายวิกลวิกาลหรืออมโรคได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่มีบุตรโดยที่ยังไม่อาจทราบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อาจจะเพราะไปทำให้กลไกปล่อยฮอร์โมนสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งออกมา ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านฮอร์โมนเทสโตสเตโรนและการผลิตน้ำเชื้อขึ้นก็เป็นได้ เขาบอกต่อไปว่าเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าความเครียดเป็นภัยแก่สุขภาพ “เราศึกษารู้มาว่า ความสามารถในการมีบุตรของผู้ชายมีส่วนเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมในสังคมด้วย”.

โรงเรียนการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐฯพบว่า อานุภาพของความเครียด อาจทอนตัวเชื้อของผู้ชายให้สิ้นฤทธิ์ลง เป็นผลให้เป็นหมันได้... 2 มิ.ย. 2557 13:18 2 มิ.ย. 2557 13:18 ไทยรัฐ


advertisement