วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอศ.ชวนเรียน'อาชีวะ'ป้อนตรงตลาดแรงงาน

กอศ.ชวนเรียน'อาชีวะ'ป้อนตรงตลาดแรงงาน

  • Share:

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งส่งเสริมค่านิยมเรียนสายอาชีพตามแนวทางของ คสช. พร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยเน้นนำเด็กมาอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองไม่ให้ทำผิดซ้ำ...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 57 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเร่งดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามนโยบายของพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยพลเรือเอกณรงค์ ได้มอบให้ทบทวนวิธีการเสริมสร้างค่านิยมในการเรียนต่อสายอาชีพ เพราะที่ผ่านมาเด็กเรียนต่อสายอาชีวะน้อยมากทั้งที่ตลาดแรงงานต้องการสูง สอศ.จึงต้องสร้างความคิดให้เด็กเกิดความภูมิใจเมื่อมาเรียนสายอาชีพ และต้องทำให้เห็นว่าเรียนอาชีวะแล้วดูดี มีรายได้สูง ได้รับการยอมรับจากสังคม รวมทั้งต้องนำคนเก่งเข้ามาเรียนให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ขยายโครงการทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าจะช่วยจูงใจให้เด็กเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวอีกว่า ได้ให้ สอศ.เร่งดำเนินโครงการอาชีวะอาสาพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่จะใช้หมู่บ้านเป็นห้องปฏิบัติการของเด็ก โดยให้เด็กสาขาช่างเชื่อม ก่อสร้าง และไฟฟ้าเข้าไปก่อสร้างบ้านให้แก่คนที่ยากจนที่สุดในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1-2 หลังตามสภาพ ทั้งนี้ พลเรือเอกณรงค์ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ซึ่งจะทำให้เด็กมีจิตอาสา โดยได้ขอให้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีนี้ เช่นการสร้างบ้านให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ สอศ.ไปศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวศึกษา ของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และทีมงาน ซึ่งได้ดำเนินการในบางพื้นที่ โดยให้นำวิธีการมาปรับใช้และต่อยอด เช่น การนำเด็กมาอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นคุณค่าตนเองไม่ให้เด็กทำผิดซ้ำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้