วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชู 3 นิ้วสู้

กลุ่มต่อต้านรัฐประหารแสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว เรียกร้องการมีเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการรัฐประหารที่สกายวอล์กรถไฟฟ้าอโศก หน้าห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ก่อนจะถูกทหารเข้าขับไล่จนสลายตัวไป.

กลุ่มต่อต้านรัฐประหารแสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว เรียกร้องการมีเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการรัฐประหารที่สกายวอล์กรถไฟฟ้าอโศก 2 มิ.ย. 2557 07:24 2 มิ.ย. 2557 07:36 ไทยรัฐ