ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์ขอ 600 ล้าน

นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานสังคมและจิตวิทยา จะเดินทางมาประชุมรับฟังนโยบายการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ กรมศิลปากรได้เตรียมเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการอนุรักษ์โบราณสถานวังหน้า โครงการพัฒนาเรือพระราชพิธี ที่ใช้สำหรับงานพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางชลมารค และการก่อสร้างอาคารกลางเก็บโบราณวัตถุ กว่า 600 ล้าน ทั้งเสนอให้มีการปรับโครงสร้างของกรมศิลปากร เนื่องจากที่ผ่านมากรมศิลปากรมีปัญหาเรื่องขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุราชการออกไปแล้วไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้ ประกอบกับบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำงาน จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

กรมศิลปากรเตรียมเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2558 2 มิ.ย. 2557 01:48 2 มิ.ย. 2557 01:48 ไทยรัฐ