ข่าว

วิดีโอ

ชาวโลกเกิดอ้วน มากถึง 1 ใน 3

นักวิจัยต้องตบอก เมื่อพบในรายงานการศึกษาทั่วโลกอย่างละเอียดล่าสุดว่า เดี๋ยวนี้พลโลกมากถึง 1 ใน 3 กลายเป็นคนอ้วนกันไปหมดและปรากฏว่าไม่มีชาติไหนเลย สามารถจะหยุดยั้งคลื่นแห่งความอ้วนได้สำเร็จเป็นระยะเวลานานตั้ง 30 ปีมาแล้ว

นักวิจัยต้องพบกับยอดระบุว่า ประชากรทั่วทั้งโลกไม่น้อยกว่า 2 พันล้านคนถ้าไม่น้ำหนักเกิน ก็อ้วนเกิน โดยเฉพาะในดินแดนที่มีคนอ้วนอยู่กันมากที่สุด ได้แก่แถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ที่ผู้ชายเกือบร้อยละ 60 และสตรีร้อยละ 65 ล้วนแต่เป็นคนอุ้ยอ้ายด้วยกัน ในประเทศอเมริกาเอง ก็มีคนอ้วนปะปนอยู่ร้อยละ 13 น้อยกว่าที่จีนและอินเดีย ซึ่งต่างคนต่างมีมากถึงร้อยละ 15

นายคริสโตเฟอร์ เมอร์ฟี แห่งสำนักมาตรสุขภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ผู้ร่วมศึกษาผู้หนึ่ง เผยอย่างอ่อนระอาว่า ยังหาไม่พบเลยสักชาติว่า มีชาติไหนสามารถลดปริมาณความอ้วนลงให้เห็นได้บ้าง “คนยิ่งรวย ก็ยิ่งอ้วน พุงชักป่องขึ้น และเผยว่า นักวิทยาศาสตร์สังเกตพบว่า ยิ่งมีคนเป็นเบาหวานและมะเร็ง อย่างมะเร็งของตับอ่อนกันมาก”.

นักวิจัยต้องตบอก เมื่อพบในรายงานการศึกษาทั่วโลกอย่างละเอียดล่าสุดว่า เดี๋ยวนี้พลโลกมากถึง 1 ใน 3 กลายเป็นคนอ้วนกันไปหมดและปรากฏว่าไม่มีชาติไหนเลย... 1 มิ.ย. 2557 14:27 1 มิ.ย. 2557 14:27 ไทยรัฐ