ข่าว
100 year

นักวิจัยแนะ'อาชีพสายวิทย์'ทำงานตอบโจทย์อาเซียน-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ไทยรัฐออนไลน์1 มิ.ย. 2557 13:21 น.
SHARE

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไทยเผยในเวทีเสวนา "งานวิจัย นำไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน" แนะ"อาชีพนักวิทยาศาสตร์"ทำงานตอบโจทย์ตลาดอาเซียนและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

จากเวทีเสวนา งานวิจัย นำไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ร่วมแนะแนวทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงความต้องการของตลาดรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อาชีพนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่มีความต้องการในอนาคต จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ล้างผลาญ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง และหาง่าย รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และเรื่องสุขภาพ ซึ่งในอนาคตจะรักษาผู้ป่วยโดยจำแนกในระดับยีนส์ ว่ายา และวิธีรักษาชนิดไหนจะเหมาะกับแต่ละบุคคลมากที่สุด

ด้าน ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มีงาน 3 ด้าน ที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด ประการแรก คือ งานที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สอง งานที่ช่วยเสริมสร้างให้กระบวนการผลิตต่างๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้าย คือ งานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ส่วนตัวยังมองว่า ไทยจะสามารถพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในระดับผู้นำอาเซียนได้ เพราะได้เปรียบในเรื่องของทุนสนับสนุน ที่เปิดกว้างผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขา อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังมีจิตสำนึกกลับมาพัฒนาประเทศด้วย

ขณะที่ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า ที่ต้องเร่งพัฒนาคือการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมและเงินเป็นสำคัญ พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และมาร่วมพัฒนาประเทศเข้าสู่เวทีระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพสวท.งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ธีรยุทธ วิไลวัลย์สิ่งแวดล้อมพิมพ์ใจ ใจเย็นชีวเคมีชูกิจ ลิมปิจำนงฟิสิกส์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้