ข่าว

วิดีโอ

วันข้าวและชาวนา...ย้อนยุค

โดย ดอกสะแบง

กรมการข้าวและพี่น้องชาวนาไทย ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อชาวนาไทยเป็นยิ่งนัก

เพียงแค่ นายวารินทร์ บุษวรรณ ที่ปรึกษากรมการข้าวกราบบังคม ทูลเชิญ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2557 ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ เวลา 14.00 น.พระองค์ท่านทรงตอบรับทันที ทั้งที่ยังไม่มีหนังสือกราบบังคมทูลอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด...นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 มิ.ย.2552 กำหนดให้ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว

ปีนี้จัดที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2557...แม้การจัดงานปีนี้ไม่อาจทำได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนทุกปี เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่เอื้อให้เตรียมการได้เต็มที่

แต่กระนั้น นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว บอกว่าปีนี้จะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในการจัดงานครั้งนี้ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

มีการนำ “ข้าวปิ่นแก้ว” ข้าวพันธุ์แรกของไทยที่ชนะเลิศการประกวดข้าวโลก จากเมืองเรจินา แคนาดา เมื่อปี 2476 มาอวดโชว์ให้คนไทย รุ่นใหม่ที่ไม่รู้จัก ได้เห็นกันเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมกันภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ ของข้าวไทยในอดีตมาจนปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันย้อนอดีตวิถีชีวิตชาวนาไทย มีตั้งแต่ แข่งขันปักดำนา, แข่งขันตำข้าวแบบโบราณ, การแข่งขันตำข้าวเม่าและแปรรูปเป็นข้าวเม่าคลุก

แต่ที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน จะเป็นประกวดเครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือนเพื่อลดการนำเข้าเครื่องสีข้าวและอะไหล่เครื่องสีข้าวจากต่างประเทศ จัดแสดงเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์โดยใช้แรงงานคนลาก และเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ควบคุมระยะไกล เพื่อลดการจ้างแรงงานคน

ที่สำคัญมีผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวพันธุ์แท้จากชาวนาตัวจริงเสียงจริงมาขายให้คนไทยได้ซื้อ แบบไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้าวพันธุ์มั่วมาผสมปนแบบข้าวจำนำอย่างแน่นอน.


ชมชื่น ชูช่อ

1 มิ.ย. 2557 10:09 1 มิ.ย. 2557 10:09 ไทยรัฐ