วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 01/06/57

โดย

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษ– ณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้งรวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

เรียนภาษาอาเซียน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯ สนับสนุนเรื่องการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนกับเจ้าของภาษา เมื่อเข้าสู่อาเซียน นักเรียน

ไทยจะได้โต้ตอบได้โดยไม่ขัดเขิน.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.สุวิชญา สุทธิสว่างวงศ์

ร.ร.สาธิตเกษตรฯ เขตจตุจักร กทม. 10900

แจกหนังสือน่าอ่าน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้รัฐบาลแจกหนังสือดีๆ น่าอ่านให้กับโรงเรียนต่างๆ พวกเราจะได้อ่านหนังสือในเวลาพักกลางวัน.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.ภูริชญา บูรณะโอสถ

ร.ร.จ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ขอปัจจัยสี่

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ดิฉันอยากให้รัฐบาลแจกปัจจัยสี่ให้กับประชาชน และช่วยคนด้อยโอกาสให้มีงานทำ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.ดวงสมร จันทร์สว่าง

ร.ร.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

31 พ.ค. 2557 11:39 31 พ.ค. 2557 11:39 ไทยรัฐ