ข่าว
100 year

ปาฏิหาริย์...พญานาคราช มีปรากฏการณ์..เหนือธรรมชาติ

ก้อง กังฟู1 มิ.ย. 2557 05:01 น.
SHARE

พระอธิการวันชัย เจ้าอาวาสวัดสระน้ำส้ม.

พญานาค...มีจริงหรือไม่...!!

...เป็น ปรัศนีที่ต้องการคำตอบ ที่จะให้ความกระจ่าง แต่ใน คติความเชื่อนั้นได้สืบสานกันมาอย่างยาวนานนับพันๆปี ว่าเป็น สัตว์เทพเจ้าซึ่งมีพลังอิทธิฤทธิ์ มีภพภูมิเป็นทิพย์ สามารถบันดาลให้เกิดสรรพสภาสวะเหนือโลกได้อเนกประการ

และ...มีความ พันผูกกับศาสนา...พุทธ พราหมณ์-ฮินดู...!!!

O O O

จุดตั้งศาลเดิมที่วัดเสนหาฯ

โดย...ก่อนพระพุทธองค์จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ได้เสวยชาติเป็นพญานาคถึง 2 ชาติ คือเป็น พญานาคภูริทัตตนาคราช กับพญานาคจำปานาคราช และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ 4 สัปดาห์ เกิดฝนตกหนัก พญานาคมุจจลินท์ จึงขึ้นจากน้ำขนดกาย 7 รอบ แผ่พังพานเหนือพระเศียรเพื่อป้องลมและฝน...อันเป็นต้นกำเนิด พระพุทธรูปปางนาคปรก

และในสมัยพุทธกาล...พญานาคตนหนึ่งมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเลยแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช แต่ พระพุทธองค์ มิอนุญาตและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาจึงให้เรียกผู้ที่จะบวชว่า “นาค”

O O O

พราหมณ์ ...แทรกความเชื่อว่า พญานาคเป็นเจ้าแห่งบาดาล ลำตัวมีความยาว อย่าง พระนาควาสุกรีซึ่งเป็นสร้อยสังวาลของพระศิวะ หรือ พญาอนันตนาคราช ที่ขนดตัว เป็นบัลลังก์ให้พระนารายณ์ ประทับ ณ เกษียรสมุทร และเป็นต้นกำเนิด พระนารายณ์บรรทมสินธุ์

...ความเชื่อต่อพญานาคมิได้สอดแทรกอยู่ในศาสนาเท่านั้น ยังเข้าสู่ตำนานท้องถิ่นก็เข้าผสมได้กลมกลืน ชนชาวขอมเชื่อว่าพญานาคเป็นบรรพบุรุษและสร้างเมืองให้กับพวกเขา ราวๆพุทธศตวรรษที่ 6 โอรสกษัตริย์เขมรเคยได้กับธิดาพญานาคชื่อนางทาวดี กระทั่งมีโอรสชื่อ พระเกตุมาลา

O O O

บ่อน้ำในวัดสระน้ำส้ม

เมืองจีนก็โยงความเชื่อว่า...พญานาค 2 ตัวอาศัยอยู่ในหนองแสเกิดวิวาทกัน ตัวหนึ่งจึงละที่อยู่ เอาอกไถลงมาทางใต้กลายเป็นแม่น้ำของ หรือโขง ซึ่งก็มีลูกติดพันเกี่ยวกับพญานาคในลุ่มน้ำแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น เชียงรุ้ง เชียงแสน หลวงพระบาง เวียงจันทน์...ล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมในการ กราบไหว้บูชาพญานาค

ทั้งฝั่ง ไทย-ลาว...ต่างได้สัมผัสกับพญานาคทุกปีในช่วงออกพรรษา อันเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พญานาคจะชื่นชมยินดี จุดบั้งไฟถวาย จนกลายเป็นประเพณี

O O O

ความศรัทธาต่อพญานาคราชมิได้มีขอบเขตอยู่แค่นั้น ได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อว่า วัดสระน้ำส้ม ต.ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้ศรัทธา เชื่อว่ามีความผูกพันข้องเกี่ยวกับพญานาค

วัดสระน้ำส้ม สร้างเมื่อปี 2532...ครอบครัว นายสุทธิ นาคสมภพ บริจาคที่ดินให้ หลวงพ่อสมชาย ฐิตธัมโม (เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต พระป่าสายหลวงปู่มั่น) ซึ่งธุดงค์มาจากภาคอีสาน

...อยู่ได้ไม่กี่พรรษา “หลวงพ่อสมชาย”ก็ปลีกวิเวกต่อ...ปล่อยให้รกร้าง

O O O

รูปหล่อบูชาเทพนาคราช

ช่วงที่ขาดพระดูแล...ปี 2535 พระปฐมคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ) จึงมอบหมายให้ พระครูปุญญาภินันท์ “หลวงพ่อบุญมี เตชปุญโญ” มาเป็นเจ้าอาวาส ล่วงถึงปี 2553 จึงมรณภาพ

ต่อมา...พระอธิการวันชัย ปภัสสโร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงน้าวันชัย” รับช่วงเป็นเจ้าอาวาสถึงปัจจุบันและได้เล่าถึงความเป็นมา...ว่า...

“...อาตมาเป็นลูกชายหลวงพ่อบุญมี ด้วยตอนที่เป็นฆราวาสไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูพ่อ พอท่านชราจึงตอบแทนบุญคุณมาบวชเพื่อปรนนิบัติ พอท่านมรณภาพท่านเจ้าคุณได้แต่งตั้งอาตมาเป็นเจ้าอาวาส...

...อาตมาจึงเป็นทายาทสืบต่อจากพ่อ...ทั้งสายเลือดและสายธรรม...”

O O O

หลวงน้าวันชัย ยังเล่าให้ฟังอีกว่า...เมื่อปี 2550 ขณะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมรอบกุฏิ ในไตรมาสนั้นได้ พบควัน 3 สี สีควันบุหรี่ ชมพูอ่อน และสีฟ้า เป็นพวยม้วนจากท้องฟ้า ดิ่งลงพื้นน้ำข้างวิหาร

ในจิตขณะนั้น แม้อยู่ในสมาธิก็ยังเกิดอกุศลจิตแทรกมีความกลัวต่อสถานการณ์ แต่ด้วยพลังอยู่ในห้วงพิจารณาไตรลักษณ์ก็ เกิดปีติเมื่อโสตประสาทได้สัมผัสร่างของพญานาค กรายตัวอยู่ข้างวิหารกลางสระน้ำ

ด้วยศรัทธา...ศิษยานุศิษย์จึงได้ย้ายศาลพญานาคราช จากวัดเสนหาพระอารามหลวงในตัวเมืองนครปฐม มาประดิษฐาน ณ วัดสระน้ำส้ม จากนั้นผู้เลื่อมใสก็มากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย...!!

O O O

เหรียญเทพนาคราช

แค่นั้นไม่พอ...ยังได้สร้าง เทพนาคราชเป็นรุ่น “เทวานาคินทร์” ขึ้นมาสักการบูชา เพื่อขอพร ขอโชค ขอลาภ ฯลฯ โดย รวบรวมมวลสารที่ข้องเกี่ยวกับพญานาค มาเสริมเพิ่มความขลัง...ตามความเชื่อ

ซึ่งมี...น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่มุลินท์ วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย ผงธูปหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี ผงธูปจากหลวงพ่อนาคปรก วัดนาคปรก กทม. ...ฯลฯ

แล้ว...นำเข้า พิธีกรรมพุทธาและเทวาภิเษก ณ มณฑลพิธีวัดเสนหาฯ โดย พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 เป็นประธานจุดเทียนชัยและ พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ดับเทียน

O O O

ผู้ศรัทธากราบไหว้ศาลพญานาคราช

คาบเวลาเดียวกันที่ประกอบพิธีกรรม ช่วงถึงฤกษ์ จุดเทียนชัย ลมบ้าหมูพัดหมุนรอบวิหารบริเวณบ่อวัดสระน้ำส้ม อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย พอ ถึงเวลาดับเทียนฝนก็เทลงมาห่าใหญ่...เสมือนกับพญานาคให้น้ำ

...ปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาตินี้ มันเป็น ...ปาฏิหาริย์ หรือ บังเอิญ...!!

ก้อง กังฟู

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เหนือฟ้าใต้บาดาลก้อง กังฟูพญานาคปาฏิหาริย์พญานาคราชวัดสระน้ำส้มนครปฐมสมชาย ฐิตธัมโมหลวงพ่อสมชาย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้