ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปาฏิหาริย์...พญานาคราช มีปรากฏการณ์..เหนือธรรมชาติ

  ก้อง กังฟู1 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  SHARE

  พระอธิการวันชัย เจ้าอาวาสวัดสระน้ำส้ม.

  พญานาค...มีจริงหรือไม่...!!

  ...เป็น ปรัศนีที่ต้องการคำตอบ ที่จะให้ความกระจ่าง แต่ใน คติความเชื่อนั้นได้สืบสานกันมาอย่างยาวนานนับพันๆปี ว่าเป็น สัตว์เทพเจ้าซึ่งมีพลังอิทธิฤทธิ์ มีภพภูมิเป็นทิพย์ สามารถบันดาลให้เกิดสรรพสภาสวะเหนือโลกได้อเนกประการ

  และ...มีความ พันผูกกับศาสนา...พุทธ พราหมณ์-ฮินดู...!!!

  O O O

  จุดตั้งศาลเดิมที่วัดเสนหาฯ
  จุดตั้งศาลเดิมที่วัดเสนหาฯ

  โดย...ก่อนพระพุทธองค์จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ได้เสวยชาติเป็นพญานาคถึง 2 ชาติ คือเป็น พญานาคภูริทัตตนาคราช กับพญานาคจำปานาคราช และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ 4 สัปดาห์ เกิดฝนตกหนัก พญานาคมุจจลินท์ จึงขึ้นจากน้ำขนดกาย 7 รอบ แผ่พังพานเหนือพระเศียรเพื่อป้องลมและฝน...อันเป็นต้นกำเนิด พระพุทธรูปปางนาคปรก

  และในสมัยพุทธกาล...พญานาคตนหนึ่งมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเลยแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช แต่ พระพุทธองค์ มิอนุญาตและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาจึงให้เรียกผู้ที่จะบวชว่า “นาค”

  O O O

  พราหมณ์ ...แทรกความเชื่อว่า พญานาคเป็นเจ้าแห่งบาดาล ลำตัวมีความยาว อย่าง พระนาควาสุกรีซึ่งเป็นสร้อยสังวาลของพระศิวะ หรือ พญาอนันตนาคราช ที่ขนดตัว เป็นบัลลังก์ให้พระนารายณ์ ประทับ ณ เกษียรสมุทร และเป็นต้นกำเนิด พระนารายณ์บรรทมสินธุ์

  ...ความเชื่อต่อพญานาคมิได้สอดแทรกอยู่ในศาสนาเท่านั้น ยังเข้าสู่ตำนานท้องถิ่นก็เข้าผสมได้กลมกลืน ชนชาวขอมเชื่อว่าพญานาคเป็นบรรพบุรุษและสร้างเมืองให้กับพวกเขา ราวๆพุทธศตวรรษที่ 6 โอรสกษัตริย์เขมรเคยได้กับธิดาพญานาคชื่อนางทาวดี กระทั่งมีโอรสชื่อ พระเกตุมาลา

  O O O

  บ่อน้ำในวัดสระน้ำส้ม
  บ่อน้ำในวัดสระน้ำส้ม

  เมืองจีนก็โยงความเชื่อว่า...พญานาค 2 ตัวอาศัยอยู่ในหนองแสเกิดวิวาทกัน ตัวหนึ่งจึงละที่อยู่ เอาอกไถลงมาทางใต้กลายเป็นแม่น้ำของ หรือโขง ซึ่งก็มีลูกติดพันเกี่ยวกับพญานาคในลุ่มน้ำแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น เชียงรุ้ง เชียงแสน หลวงพระบาง เวียงจันทน์...ล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมในการ กราบไหว้บูชาพญานาค

  ทั้งฝั่ง ไทย-ลาว...ต่างได้สัมผัสกับพญานาคทุกปีในช่วงออกพรรษา อันเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พญานาคจะชื่นชมยินดี จุดบั้งไฟถวาย จนกลายเป็นประเพณี

  O O O

  ความศรัทธาต่อพญานาคราชมิได้มีขอบเขตอยู่แค่นั้น ได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อว่า วัดสระน้ำส้ม ต.ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้ศรัทธา เชื่อว่ามีความผูกพันข้องเกี่ยวกับพญานาค

  วัดสระน้ำส้ม สร้างเมื่อปี 2532...ครอบครัว นายสุทธิ นาคสมภพ บริจาคที่ดินให้ หลวงพ่อสมชาย ฐิตธัมโม (เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต พระป่าสายหลวงปู่มั่น) ซึ่งธุดงค์มาจากภาคอีสาน

  ...อยู่ได้ไม่กี่พรรษา “หลวงพ่อสมชาย”ก็ปลีกวิเวกต่อ...ปล่อยให้รกร้าง

  O O O

  รูปหล่อบูชาเทพนาคราช
  รูปหล่อบูชาเทพนาคราช

  ช่วงที่ขาดพระดูแล...ปี 2535 พระปฐมคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ) จึงมอบหมายให้ พระครูปุญญาภินันท์ “หลวงพ่อบุญมี เตชปุญโญ” มาเป็นเจ้าอาวาส ล่วงถึงปี 2553 จึงมรณภาพ

  ต่อมา...พระอธิการวันชัย ปภัสสโร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงน้าวันชัย” รับช่วงเป็นเจ้าอาวาสถึงปัจจุบันและได้เล่าถึงความเป็นมา...ว่า...

  “...อาตมาเป็นลูกชายหลวงพ่อบุญมี ด้วยตอนที่เป็นฆราวาสไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูพ่อ พอท่านชราจึงตอบแทนบุญคุณมาบวชเพื่อปรนนิบัติ พอท่านมรณภาพท่านเจ้าคุณได้แต่งตั้งอาตมาเป็นเจ้าอาวาส...

  ...อาตมาจึงเป็นทายาทสืบต่อจากพ่อ...ทั้งสายเลือดและสายธรรม...”

  O O O

  หลวงน้าวันชัย ยังเล่าให้ฟังอีกว่า...เมื่อปี 2550 ขณะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมรอบกุฏิ ในไตรมาสนั้นได้ พบควัน 3 สี สีควันบุหรี่ ชมพูอ่อน และสีฟ้า เป็นพวยม้วนจากท้องฟ้า ดิ่งลงพื้นน้ำข้างวิหาร

  ในจิตขณะนั้น แม้อยู่ในสมาธิก็ยังเกิดอกุศลจิตแทรกมีความกลัวต่อสถานการณ์ แต่ด้วยพลังอยู่ในห้วงพิจารณาไตรลักษณ์ก็ เกิดปีติเมื่อโสตประสาทได้สัมผัสร่างของพญานาค กรายตัวอยู่ข้างวิหารกลางสระน้ำ

  ด้วยศรัทธา...ศิษยานุศิษย์จึงได้ย้ายศาลพญานาคราช จากวัดเสนหาพระอารามหลวงในตัวเมืองนครปฐม มาประดิษฐาน ณ วัดสระน้ำส้ม จากนั้นผู้เลื่อมใสก็มากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย...!!

  O O O

  เหรียญเทพนาคราช
  เหรียญเทพนาคราช

  แค่นั้นไม่พอ...ยังได้สร้าง เทพนาคราชเป็นรุ่น “เทวานาคินทร์” ขึ้นมาสักการบูชา เพื่อขอพร ขอโชค ขอลาภ ฯลฯ โดย รวบรวมมวลสารที่ข้องเกี่ยวกับพญานาค มาเสริมเพิ่มความขลัง...ตามความเชื่อ

  ซึ่งมี...น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่มุลินท์ วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย ผงธูปหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี ผงธูปจากหลวงพ่อนาคปรก วัดนาคปรก กทม. ...ฯลฯ

  แล้ว...นำเข้า พิธีกรรมพุทธาและเทวาภิเษก ณ มณฑลพิธีวัดเสนหาฯ โดย พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 เป็นประธานจุดเทียนชัยและ พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ดับเทียน

  O O O

  ผู้ศรัทธากราบไหว้ศาลพญานาคราช
  ผู้ศรัทธากราบไหว้ศาลพญานาคราช

  คาบเวลาเดียวกันที่ประกอบพิธีกรรม ช่วงถึงฤกษ์ จุดเทียนชัย ลมบ้าหมูพัดหมุนรอบวิหารบริเวณบ่อวัดสระน้ำส้ม อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย พอ ถึงเวลาดับเทียนฝนก็เทลงมาห่าใหญ่...เสมือนกับพญานาคให้น้ำ

  ...ปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาตินี้ มันเป็น ...ปาฏิหาริย์ หรือ บังเอิญ...!!

  ก้อง กังฟู

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เหนือฟ้าใต้บาดาลก้อง กังฟูพญานาคปาฏิหาริย์พญานาคราชวัดสระน้ำส้มนครปฐมสมชาย ฐิตธัมโมหลวงพ่อสมชาย

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13:16 น.