บุคคลในข่าว 01/06/57

ข่าว

  บุคคลในข่าว 01/06/57

  ธนูเทพ

   1 มิ.ย. 2557 05:01 น.

   (ภาพซ้าย) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โครงการงานฉลอง 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม. (ภาพขวา) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 15” ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม.
   (ภาพซ้าย) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โครงการงานฉลอง 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม. (ภาพขวา) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 15” ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม.

   สร้างบ้านต้องมีแปลน สร้างชาติต้องมีวินัย

   หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสีจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557

   วิวาห์ชื่นมื่น พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง สวนันท์ บุตรี พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์–ตรีสุคนธ์ ยุกตะทัต กับ ร.ต.อ.ชัยชนะ บุตร สมชาย–ดวงใจ สุริยวงค์ โดยมี พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา มาร่วมอวยพรด้วย ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน ค่ำวันก่อน.
   วิวาห์ชื่นมื่น พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง สวนันท์ บุตรี พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์–ตรีสุคนธ์ ยุกตะทัต กับ ร.ต.อ.ชัยชนะ บุตร สมชาย–ดวงใจ สุริยวงค์ โดยมี พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา มาร่วมอวยพรด้วย ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน ค่ำวันก่อน.

   “ธนูเทพ” รายงานตัวรับใช้ท่านผู้อ่าน... “จากนี้ไปถือว่าการบริหารราชการเป็นการบริหารราชการภายใต้พระบรมราชโองการและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งทุกคนจะต้องระมัดระวังในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรม เป็นการใช้อำนาจภายใต้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์”... “ภาระสำคัญที่สุดในขณะนี้ คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เตรียมข้อกฎหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานในทุกมิติ ทั้งปัจจุบัน และเตรียมการสู่อนาคต จัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลและรับผิดชอบภาคปฏิรูปในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้ง และกระบวนการทางนิติบัญญัติ เพื่อให้สามารถเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคตได้ และนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีและถาวร ปราศจากความขัดแย้ง” คำแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ภายหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถือเป็นสัญญาประชาคมที่คสช.ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายภารกิจเพื่อชาติบ้านเมือง

   ต้องสุดยอด สิริมน ณ นคร และ ปิลันธน์ ศรีวีระกุล จัดงาน Marie Claire Best Beauty 2014 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามอันทรงคุณค่า โดยมี ฌาน ชานนท์, ปิยวรรณ ลีละสมภพ, ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี และ วิริฒิพา ภักดีประสงค์ มาร่วมงานด้วย ที่เซน วันก่อน.
   ต้องสุดยอด สิริมน ณ นคร และ ปิลันธน์ ศรีวีระกุล จัดงาน Marie Claire Best Beauty 2014 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามอันทรงคุณค่า โดยมี ฌาน ชานนท์, ปิยวรรณ ลีละสมภพ, ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี และ วิริฒิพา ภักดีประสงค์ มาร่วมงานด้วย ที่เซน วันก่อน.

   ธนูเทพ” มีจุดยืนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ปกติต้องยึดโยงอยู่กับ พรรคการเมือง และ การเลือกตั้ง แต่เมื่อ นักการเมือง ใช้คราบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เป็นแค่ เครื่องมือแสวงผลประโยชน์ส่วนตัว กันไม่ลืมหูลืมตา ปลุกปั่นสร้างความขัดแย้งแตกแยก ทำได้แม้กระทั่งใช้ชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเหยื่อเพื่อช่วงชิงอำนาจ โดยไม่แยแสว่า ประเทศชาติส่วนรวม จะได้รับความเสียหาย พังพินาศย่อยยับอย่างไรก็ช่าง...เมื่อถึงจุดที่ คสช. ต้องออกมาหยุดยั้ง ความวิบัติ ของประเทศ ด้วยการใช้ อำนาจพิเศษ หยุด ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ไว้ชั่วคราว เพื่อจัดระเบียบกันใหม่ ประคองให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ ก่อนไปสู่ความเป็น ประชาธิปไตยถาวร และ เป็นสากล คือ เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อย่างแท้จริง...เมื่อสถานการณ์บังคับให้เป็นเช่นนี้แล้ว “ธนูเทพ” ก็ทำได้แค่กล้ำกลืนยอมรับ และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญทุกข์มากว่า6 เดือน จาก วิกฤติม็อบแย่งชิงอำนาจ ของนักการเมืองก็คงคิดไม่ต่างกัน

   ทูตดูหนัง พรศีล บุทกัสกา จัดงาน “Ambassador Night” พร้อมเชิญคณะเอกอัครราชทูตชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “X-Men : Day of Future Past” โดยมี ฟิลิป คาลเวิร์ต, มาร์ค เคนท์ และ เจมส์ ไวท์ มาร่วมชมด้วย ที่อีนิกม่า เดอะ ชาโด้ สกรีน พารากอน ซีนีเพล็กซ์ วันก่อน.
   ทูตดูหนัง พรศีล บุทกัสกา จัดงาน “Ambassador Night” พร้อมเชิญคณะเอกอัครราชทูตชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “X-Men : Day of Future Past” โดยมี ฟิลิป คาลเวิร์ต, มาร์ค เคนท์ และ เจมส์ ไวท์ มาร่วมชมด้วย ที่อีนิกม่า เดอะ ชาโด้ สกรีน พารากอน ซีนีเพล็กซ์ วันก่อน.

   อืม...ฟังจากเสียง พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ เน้นย้ำในที่ประชุม คสช.ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถึงแนวทางการบริหารของ คสช.แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก การบริหารราชการตามปกติ รวมถึง กฎหมายพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนงาน ระยะที่สอง การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อเข้าสู่การมีธรรมนูญการปกครอง สภาปฏิรูป สภานิติบัญญัติ และ ระยะที่สาม การนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบด้วยการเลือกตั้ง...ชัดเจนว่าสภาพการณ์ปัจจุบัน การทำงาน คสช. ยังอยู่ในขั้นดำเนินการ ระยะที่หนึ่ง บริหารราชการตามปกติ และใช้กฎหมายพิเศษขับเคลื่อนงาน... เมื่อผนวกกับสถานการณ์ที่ คสช. ยังออกคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวเป็นระลอก และออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกทุกพื้นที่ เป้าหมายเพื่อให้ สถานการณ์นิ่ง ที่สุดซะก่อนจึงขยับไปบริหารในระยะที่สอง...ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าเหตุใดยังไม่มีการประกาศใช้ ธรรมนูญการปกครอง หรือการตั้ง นายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจ ครม.เฉพาะกาล เพราะเมื่อสถานการณ์ยังไม่นิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจในฐานะ หัวหน้า คสช. ย่อมมีความคล่องตัวและเด็ดขาดกว่าเยอะ

   เอาใจ ปรีดาวรรณ อำนวยการ และ ปรีดา จึงเฉลิมศักดิ์ จัด “Exclusive Workshop for Platinum M Card” กิจกรรมพิเศษให้สมาชิกที่รักการดื่มชาร่วมเวิร์กช็อปการผสมผสานชาสูตรพิเศษ โดยมี ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มาร่วมงานด้วย ที่ดิ เอ็มโพเรียม วันก่อน.
   เอาใจ ปรีดาวรรณ อำนวยการ และ ปรีดา จึงเฉลิมศักดิ์ จัด “Exclusive Workshop for Platinum M Card” กิจกรรมพิเศษให้สมาชิกที่รักการดื่มชาร่วมเวิร์กช็อปการผสมผสานชาสูตรพิเศษ โดยมี ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มาร่วมงานด้วย ที่ดิ เอ็มโพเรียม วันก่อน.

   มาแปลกกว่าใครในบรรดาผู้ถูก คสช.เรียกรายงานตัว “พระอภินิติโก” หรือ ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ ไปรายงานตัวทั้งผ้าเหลือง แจงอุปสมบทเป็นพระที่วัดบวรนิเวศฯตั้งแต่ 7 พฤษภาคม สุดท้ายได้รับนิมนต์ให้กลับไปจำวัดเหมือนเดิม

   ส่วน สุภรณ์ อัตถาวงศ์ หลังจากถูกควบคุมตัวในค่ายทหารที่จังหวัดนครราชสีมาหลายวัน เมื่อได้รับการปล่อยตัวเจ้าตัวรีบประกาศยุติบทบาททางการเมือง และยุบกองกำลัง อพปช. รวมถึงไปสาบานต่อหน้าอนุสาวรีย์ย่าโม ขอเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต ...ระยะเวลาจะพิสูจน์คำพูด

   อ่านกันเพลิน สุคนธา สินธพ เปิดตัว “นิทานวิเศษเพื่อเด็กพิเศษ” หนังสือมหัศจรรย์แห่งนิทานพลังจินตนาการไม่รู้จบ โดยมี เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, สุธาทิพ ธัชยพงษ์, อารีรัตน์ วัฒนสิน และ เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา จามจุรีสแควร์ วันก่อน.
   อ่านกันเพลิน สุคนธา สินธพ เปิดตัว “นิทานวิเศษเพื่อเด็กพิเศษ” หนังสือมหัศจรรย์แห่งนิทานพลังจินตนาการไม่รู้จบ โดยมี เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, สุธาทิพ ธัชยพงษ์, อารีรัตน์ วัฒนสิน และ เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา จามจุรีสแควร์ วันก่อน.

   ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ หลังโดนควบคุมตัวในค่ายทหาร เมื่อถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ แสดงความเห็นเชิงบวก อยากให้ คสช. แก้ปัญหา ยาบ้า ที่ระบาดหนัก เสนอให้สุ่มตรวจฉี่ ตำรวจ ตามโรงพัก รวมทั้งลูกจ้างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ คัดปลาเน่าออกจากข้อง เพื่อให้การปราบยาเสพติดได้ผล และช่วยแก้ปัญหาการชี้เป้าให้แก๊งตัดไม้พะยูง...ถ้า คสช. เอาด้วยภายใต้อำนาจพิเศษ ลดปัญหาเหล่านี้ได้แน่

   หนังสือวางแผง...ต่วย’ตูน พิเศษ หายนะกลางอากาศ...บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน เล่ม 6 ตอนดาวหางใต้พิภพ เขียนโดย หนานไพ่ซ่านซู...นิตยสารพระเครื่อง ลานโพธิ์ ภาพปกรูปหล่อหลวงปู่เอม วัดคลองโป่ง จ.สุโขทัย

   ลุยเมียนมาร์ มารุต บูรณะเศรษฐกุล และ ไพศาล อ่าวสถาพร ร่วมลงนามในสัญญากับ โซว โม ทู เพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารเครือโออิชิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี จิตเกษม หมู่มิ่ง และ มนต์ฤดี อัครราช มาร่วมในพิธีด้วย ที่บริษัทโออิชิ อาคารปาร์ค เวนเชอร์ วันก่อน.
   ลุยเมียนมาร์ มารุต บูรณะเศรษฐกุล และ ไพศาล อ่าวสถาพร ร่วมลงนามในสัญญากับ โซว โม ทู เพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารเครือโออิชิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี จิตเกษม หมู่มิ่ง และ มนต์ฤดี อัครราช มาร่วมในพิธีด้วย ที่บริษัทโออิชิ อาคารปาร์ค เวนเชอร์ วันก่อน.

   สังคมวันอาทิตย์...10.00 น. ฉลองสมรส ธนาทิพย์ สิงหลปุระ กับ วิสาโรจน์ ศิริสกุลเวโรจน์ ที่โรงแรมมิราเคิลฯ

   16.00 น. ฌาปนกิจศพ วิทยา เกียรติสินทรัพย์ วัดประยุรวงศาวาสฯ

   ศพ พล.ต.พร นวะมะรัตน ตั้งสวดศาลา 4 วัดโสมนัสฯ ถึง 2 มิ.ย. พระราชทานเพลิง 3 มิ.ย. 15.30 น.

   ศพ รศ.อวยชัย วุฒิโฆสิต อยู่ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม ถึง 3 มิ.ย.

   "ธนูเทพ"

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ
   04:22

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:13 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์