ไลฟ์สไตล์
100 year

9 ทีมสุดท้าย 'Art for the KING' ประติมากรรมจากคำสอนของพ่อ

ไทยรัฐออนไลน์
12 พ.ค. 2557 12:30 น.
SHARE

ททท.ประกาศ 9 ทีมสุดท้ายการประกวดประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 'Art for the KING' ปีที่ 2 หัวข้อ 'ด้วยเกล้า' เพื่อถ่ายทอด 9 คำสอนของพ่อ ก่อนจัดแสดงผลงานค้นหาทีมชนะเลิศ...

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.57 นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงการคัดเลือก 9 ทีมสุดท้ายของโครงการ Art for the KING ว่า โครงการนี้เป็นการประกวดผลงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งปีนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เริ่มค้นคว้าและศึกษาเรื่องของพระองค์ และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ จัดประกวดในหัวข้อ "ด้วยเกล้า" และเปิดเวทีให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ด้วยการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ถ่ายทอดคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งเตือนใจเพื่อเป็นศิลป์อนุสรณ์เทิดพระเกียรติ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

ข่าวแนะนำ

สำหรับทีมที่ได้รับคัดเลือก 9 สุดยอดผลงานศิลปะ จาก 9 คำสอนของพ่อ มีดังนี้

 

ชื่อผลงาน : ทุกลมหายใจ
ชื่อผลงาน : ทุกลมหายใจ

 

ทีมที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อทีม : Non stop
 ชื่อผลงาน : ทุกลมหายใจ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : "ทุกลมหายใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำเพื่อประชาชน" โดยนำเสนอผ่านรูปทรงเครื่องดนตรีที่พระองค์ทรงเล่นเป็นประจำ ซึ่งก็คือแซกโซโฟนและในรูปทรงของงานยังแฝงเลขเก้า ซึ่งเป็นเลขประจำพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย


 

ชื่อผลงาน : พระมหาธิคุณที่ไม่รู้จบ (Infinity)
ชื่อผลงาน : พระมหาธิคุณที่ไม่รู้จบ (Infinity)

 

ทีมที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชื่อทีม : Sculpture.NU.3
 ชื่อผลงาน : พระมหาธิคุณที่ไม่รู้จบ (Infinity)


แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : Infinity ซึ่งในทางสากลหมายถึง การไม่สิ้นสุด เปรียบเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่สิ้นสุด ที่ไม่รู้จบ (Infinity)

 

ชื่อผลงาน : Matter does not disappear
ชื่อผลงาน : Matter does not disappear

 

ทีมที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชื่อทีม : Four monster&One handsome boy
 ชื่อผลงาน : Matter does not disappearแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : วัสดุ 1 ชิ้น ก่อเกิดเป็นวัสดุชิ้นใหม่ วัสดุเหลือใช้ต่างๆ มีความงามที่แอบแฝงอยู่ในตัวของมันเอง ผ่านเวลาการทำงาน เรื่องราวอันทรงคุณค่า ถ้าหากไม่มองข้ามเรื่องราวเหล่านั้น วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ก็จะไม่กลายเป็นของเก่าเป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไป

 

ชื่อผลงาน : รุ่งอรุณอันอุดม
ชื่อผลงาน : รุ่งอรุณอันอุดม

 

ทีมที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชื่อทีม : PSG art fun
 ชื่อผลงาน : รุ่งอรุณอันอุดมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : "กังหันนํ้าชัยพัฒนา" ทำหน้าที่เติมออกซิเจนในนํ้าเปรียบดั่งการเติมชีวิต เติมลมหายใจให้กับนํ้า "นํ้า" คือสิ่งที่ก่อเกิดและหล่อเลี้ยงการหมุนของกังหันนํ้าเปรียบดั่งวัฏจักรแห่งความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยมีชีวิตดำรงอยู่ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ความมั่นคงและยั่งยืน คือสิ่งที่จะนำพาความสุขมาสู่ชีวิต

 

ชื่อผลงาน : สุข
ชื่อผลงาน : สุข

 

ทีมที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชื่อทีม : A Simple thing 
ชื่อผลงาน : สุข

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : การรู้คุณค่าของเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเรื่องอาหารการกิน ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ ที่มีความสำคัญ เป็นบ่อเกิด เป็นจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ และเป็นรากฐานของเรื่องต่างๆ มากมายที่แผ่ขยายแตกยอดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสร้างประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ดังการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงไม่ละเลยและไม่มองข้าม จนเกิดประโยชน์อันกว้างใหญ่ไพศาลที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้ประชาชนชาวไทยดั่งสายนํ้าที่ทอดยาวนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงให้คนไทยอยู่อย่างสบาย ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์อย่างมีความสุข


 

ชื่อผลงาน : หนังสือของพ่อ
ชื่อผลงาน : หนังสือของพ่อ

 

ทีมที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ชื่อทีม : SCULPTURB 68 
ชื่อผลงาน : หนังสือของพ่อ


แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : หนังสือ คือ แหล่งความรู้ที่ใช้ในการอ่านเพื่อนำข้อมูลหรือความรู้เหล่านั้นเอามาใช้ทำประโยชน์ ซึ่งในแง่ของหนังสือเหล่านั้น ได้กลายเป็นครูผู้สอนสำหรับคนอ่าน ในส่วนนี้เองได้สอดคล้องกับความประทับใจในแนวทางของโครงการในพระราชดำริส่วนใหญ่ที่เน้นถึงการวางรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ ในระยะยาว จึงก่อให้เกิดการที่คนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามพระราชดำริของในหลวง เปรียบได้ดั่งลูกที่เพียรศึกษาหาความรู้และมองพ่อในแบบอย่างการเป็นผู้นำที่ดี หนังสือของพ่อ จึงเป็นคำสอนที่พ่อทิ้งไว้ให้กับลูก ให้ลูกได้นำไปใช้กับชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นเหมือนแนวทางที่ชี้นำทางให้กับผู้ที่อ่าน


 

ชื่อผลงาน : ใต้ฟ้าเดียวกัน
ชื่อผลงาน : ใต้ฟ้าเดียวกัน

 

ทีมที่ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชื่อทีม : จปภ1 
ชื่อผลงาน : ใต้ฟ้าเดียวกันแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : ผืนแผ่นดินแห้งแล้งแตกระแหงเป็นลานกว้าง ไร้ซึ่งสายฝนตกลงสู่พื้นดินเป็นนานแล้ว เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ เดือดร้อนไร้ซึ่งหนทางแก้ไข แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหา ทุ่งข้าวก็กลับคืนความเขียวขจี หยาดฝนตกลงสู่พื้นดิน และชโลมหัวใจของพสกนิกรให้ชีวิตที่แห้งเหี่ยวกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง กลุ่มของข้าพเจ้าประทับใจโครงการฝนหลวง เพราะโครงการฝนหลวงบ่งบอกถึงความหวังและยังให้ความร่มเย็นกับชีวิตไม่ว่าจะทั้งคน สัตว์ หรือต้นไม้ ก็ได้รับผลพวงจากโครงการนี้


 

ชื่อผลงาน : น้อมสักการะ
ชื่อผลงาน : น้อมสักการะ

 

ทีมที่ 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชื่อทีม : ประติชล ชื่อผลงาน : น้อมสักการะ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : การเกษตร คือ อาชีพหลักของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส แนวคิดพลิกฟื้น ผืนดิน ผืนนํ้าและผืนป่า เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เหล่าพสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและยั่งยืน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้าจึงน้อมนำพระราชดำรัสแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยการสร้างรูปทรงที่มีความหมายถึงความจงรักภักดีโดยใช้วัสดุเหลือใช้และพืชผลที่ได้จากการเกษตร เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย ยั่งยืนและมั่นคง ของเหล่าพสกนิกรชาวไทย

 

ชื่อผลงาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
ชื่อผลงาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความดี

 

ทีมที่ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อทีม : ปั้นแน่นปึ๊ก ชื่อผลงาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความดี

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม : ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มาจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงที่พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ข้าพเจ้าเปรียบโครงการเหล่านี้ให้เป็นเหมือนรูปทรงของเมล็ดพืชที่ดีงาม ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่พวกเรา นำไปเพาะปลูก จนเติบใหญ่

ทั้งนี้ 9 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อนำไปแสดงนิทรรศการและประกาศทีมชะเลิศ ในวันที่ 15 พ.ค.57 ณ ลานเอเทรี่ยม 2 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะในประเภทรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งสามารถร่วมโหวตได้จนถึงวันที่ 14 พ.ค.57 ที่ www.facebook.com/artfortheking9 .

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คำสอนพ่อArt for the KINGวิไลวรรณ ทวิชศรีททท.ประติมากรรมสื่อผสม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18:27 น.