ไลฟ์สไตล์
100 year

กกอ.เชือด 11 หลักสูตรสอนนอกที่ตั้ง ไม่ผ่านประเมิน!

ทีมข่าวการศึกษา
6 พ.ค. 2557 08:31 น.
SHARE

ที่ประชุม กกอ.เห็นชอบผลประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พบไม่ผ่าน 11 หลักสูตร...

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกอ.เห็นชอบแนวทางและวิธีการตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เบื้องต้นจะเข้าไปติดตามผลการดำเนินงานสถาบันที่เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยแล้วไม่เกิน 10 ปี และถูกร้องเรียนเรื่องมาตรฐาน 15 แห่งก่อน

ข่าวแนะนำ

นายทศพร กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบผลประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งดังนี้ ระดับผ่าน 2 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ อาคารรัชภาคย์ (นครศรีธรรมราช) ปรับปรุง 2 หลักสูตร คือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ม.เวสเทิร์น (วัชรพล) และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา และไม่ผ่าน 11 หลักสูตร ดังนี้ 1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา ม.เชียงใหม่ จ.สมุทรสาคร 2. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริหารนานาชาติ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ ม.มหิดล (มม.) 3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ มม. 4. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารรัชภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ (นครศรีธรรมราช) 5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาคารรัชภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ (นครศรีธรรมราช) 6. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.สกลนคร 7. บริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา 8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา 9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา 10. มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ศูนย์องค์การบริหารส่วนจ.อุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา 11. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มรภ.สวนสุนันทา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กกอทศพร ศิริสัมพันธ์การจัดการศึกษานอกสถานกกอ.ไม่ผ่านประเมินบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:22 น.