ไลฟ์สไตล์
100 year

ทำเนียบเลขาธิการ สมช.

ซี.12
6 พ.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี และเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ของ นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่นำเสนอไปเม่ือวานนี้นั้น

มีผลที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ นายถวิล เปลี่ยนศรี ได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552จนถึงปัจจุบันเสมือนว่าไม่เคยโยกย้ายไปไหนเลย

ข่าวแนะนำ

การจัดลำดับผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบันจึงมีอยู่เพียง 15 คน คือ 1.พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ดำรงตำแหน่งในปี 2502-­2504 2.พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา ดำรงตำแหน่งในปี 2505-2511 3.พลเอก จิร วิชิตสงคราม ดำรงตำแหน่งในปี 2511-2516 4.พลเอก เล็ก แนวมาลี ดำรงตำแหน่งในปี 2516-2517 5.พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ดำรงตำแหน่งในปี 2517-2523 6.นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ดำรงตำแหน่งในปี 2523-2529 7.นายสุวิทย์ สุทธานุกูล ดำรงตำแหน่งในปี 2529-2534 8.พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ดำรงตำแหน่งในปี 2534-2539 9.พลเอก บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ ดำรงตำแหน่งในปี 2539-2541 10.นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ดำรงตำแหน่งในปี 2541-2545 11.พลเอก วินัย ภัททิยกุล ดำรงตำแหน่งในปี 2545-2549 12.นายประกิจ ประจนปัจจนึก ดำรงตำแหน่งในปี 2549-2550 13.พลโท ศิรพงศ์ บุญพัฒน์ ดำรงตำแหน่งในปี 2550-2551 14.พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา ดำรงตำแหน่งในปี 2551-2552 15.นายถวิล เปลี่ยนศรี ดำรงตำแหน่งในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

การจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ หรือการประดับรูปผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการของหน่วยงานนี้ก็จะมีเพียง 15 ลำดับไปจนกว่า นายถวิล เปลี่ยนศรี จะเกษียณอายุราชการและมีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่จึงนับเป็นลำดับที่16

สำหรับ พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และ พลโทภราดร พัฒนถาบุตร ที่เคยปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงปี 2554-2557 นั้นก็ต้องถือว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และไม่อาจจะลงบันทึกในประวัติการรับราชการอย่างเป็นทางการได้ว่าเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาก่อน

นี่คือข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำการอันไม่รอบคอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

ที่ลิ่วล้อพยายามออกมาแก้ต่างว่าในเมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการทั้งแผ่นดินทำไมจะย้ายใครไม่ได้นั้น ความจริงก็คือถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่สักแต่ใช้อำนาจอย่างที่เห็นเป็นกรณีตัวอย่าง

การกระทำดังกล่าวนี้มิได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งนี้ก็คงมิใช่ครั้งสุดท้าย ตราบเท่าที่นักการเมืองของไทยยังลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจและผลประโยชน์จนมิอาจตัดขาดได้.

 

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ทำเนียบเลขาธิการสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติถวิล เปลี่ยนศรี

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:32 น.