ไลฟ์สไตล์
100 year

คำปฏิญาณ ตชด.

สหบาท
6 พ.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

6 พ.ค.เป็นวันสถาปนาตำรวจตระเวนชายแดน

หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นในสภาวะที่ประเทศต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากภัยคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปครอบงำจนผู้คนเกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

ข่าวแนะนำ

เมื่อปี 2496 รัฐบาลและกรมตำรวจจึงตัดสินใจตั้งตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นมารักษาสถานการณ์บริเวณแนวชายแดน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ ตชด.ในการปฏิบัติภารกิจหลักภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ

คือ รบได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และพัฒนาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพลเรือน

วันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 61 ปีแล้ว ที่ตำรวจตระเวนชายแดนขับเคลื่อนภารกิจเป็นที่ยอมรับของประชาชน ที่สำคัญ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานโครงการพระราชดำริให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้ มีอีกหนึ่งภารกิจที่นำความภาคภูมิใจมาให้หน่วย นั่นคือการสร้าง “ครู ตชด.” ให้ความรู้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาต่อจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารส่งลูกหลานได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมากกว่า 500,000 คน และยังคงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานจัดสร้างโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้ส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในดินแดนปลายด้ามขวาน นับจากเกิดเหตุการณ์ไฟใต้ลุกโชนเมื่อปี 2547 เป็นที่มาของการแจ้งเกิด หน่วยเฝ้าตรวจระยะไกล หรือลาซู (LRSU) หน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่อีกด้วย

ครบวันสถาปนาปีนี้ พวกเขาทุกนายเลยขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน เพื่อปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน

จะรักษาแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพบุรุษไทยนี้ไว้

แม้จะต้องแลกด้วยชีวิต!!!

 

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทคำปฏิญาณ ตชด.สถาปนาตำรวจตระเวนชายแดนครูตชด

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:41 น.