ไลฟ์สไตล์
100 year

อึ้ง!คนไทยเสียชีวิตจาก'เอชไอวี'กว่า 20,000 รายต่อปี

ไทยรัฐออนไลน์
2 พ.ค. 2557 17:18 น.
SHARE

กรมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ชูการรักษาคือการป้องกัน เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย พร้อมใช้มาตรการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ช่วยป้องกันการติดเชื้อในคู่ได้ถึงร้อยละ 96 …

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกือบ 10,000 ราย ในแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นผลจากการติดเชื้อประมาณ 20,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันมากกว่า 460,000 ราย

ข่าวแนะนำ

จากการทบทวนการดำเนินงานและการปรึกษาหารือระดับชาติ คณะทำงานได้ดำเนินการประมวลข้อมูลและทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขโดยใช้ตัวแบบจำลองการคาดประมาณพบว่า การใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะลดการติดเชื้อฯรายใหม่ลงได้ 2 ใน 3 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2559 แต่หากใช้มาตรการเสริมเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่า การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อฯในคู่ได้ถึงร้อยละ 96 จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย และลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เหลือน้อยกว่า 1000 ราย ภายในปี 2573 รวมทั้งจะไม่มีเด็กที่คลอดใหม่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

การดำเนินการตามมาตรการนี้ จะป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้ 20,000 คน และลดการเสียชีวิตจากเอดส์ได้ 22,000 คนในระยะเวลา 10 ปีของการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์เพิ่มเติมกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ปี 2557-2559  

ในส่วนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ โดยได้กำหนดมาตรการสำคัญการดำเนินงาน และระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้มาตรการสำคัญ 7 ข้อ ดังนี้

1.การเข้าถึงเชิงรุกและชักชวนประชากรหลักเป้าหมาย (ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการหญิงและชาย และผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง และคู่ของผู้มีผลเลือดบวก) ให้ได้ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและเข้ารับบริการผสมผสานครอบคลุมร้อยละ 90

2.การส่งเสริมการรู้สถานะการติดเชื้อให้กับประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกคน โดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมประชากรหลักร้อยละ 90  

3.การให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุกคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อฯ  

4.การสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายคงอยู่ในระบบบริการและกินยาสม่ำเสมอ  

5.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพและระบบชุมชนเพื่อรองรับการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต  

6.การปรับภาพลักษณ์เอดส์ให้เป็นเรื่องธรรมดาสามารถจัดการได้รวมทั้งการลดการตีตราเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิ

7.การพัฒนาและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล

กรมควบคุมโรคได้ประสานกับกองทุนประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน เพื่อเริ่มเกณฑ์การรักษา ผู้ติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัสที่มีความพร้อมโดยไม่ต้องรอระดับ CD4 ให้ต่ำตั้งแต่ 1 ต.ค.57 พร้อมขยายขอบเขตกองทุนบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันดังกล่าวด้วย หากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3215 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422. 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เอดส์ผู้ป่วยเอดส์เอชไอวีมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์กรมควบคุมโรคสมศักดิ์ อรรฆศิลป์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:26 น.