ไลฟ์สไตล์
100 year

มืออาชีพ

สหบาท
3 พ.ค. 2557 05:00 น.
SHARE

“อะไรที่ไม่มีการวัดผล ย่อมไม่ทราบผลสำเร็จ อะไรที่วัดผลไม่ได้ ย่อมบริหารจัดการไม่ได้ อะไรที่บริหารจัดการไม่ได้ ย่อมเกิดความล้มเหลว สุดท้ายผลรวมความสำเร็จของโครงการ ย่อมทำให้แผนบรรลุผล รวมความสำเร็จของแผน ย่อมทำให้นโยบายบรรลุ และผลรวมความสำเร็จของนโยบาย ย่อมทำให้วิสัยทัศน์บรรลุ”

เป็นนโยบายการตรวจราชการของ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรี-วรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ ที่ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.

ข่าวแนะนำ

ทำให้ทุกหน่วยมีความเป็น “มืออาชีพ” สามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อประชาชน นำไปสู่การตรวจราชการที่เป็นระบบทันสมัย มีมาตรฐาน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ ตร.

ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีมาตรฐานเที่ยงตรง ยึดจรรยาบรรณ”

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย รวมทั้งนโยบาย ผบ.ตร.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน

สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกด้าน สนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริหารจัดการที่ดีด้านพัฒนาบุคลากร ระบบงาน สถานที่และสวัสดิการ ให้ความรู้การปฏิบัติงาน ศปก.ของหน่วยงานที่รับการตรวจราชการ

ภารกิจด้านการดำเนินการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามอำนาจหน้าที่จากเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างใน ตร.เพื่อความรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส รวมทั้งเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นคำร้องเรียน

ภารกิจด้านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตำรวจ ให้ประพฤติตนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้มีการดำเนิน “โครงการตำรวจสีขาว” มอบรางวัลให้ตำรวจที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมตำรวจ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ได้ตรวจเยี่ยมตำรวจในทุก บช.เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างมีแบบแผนทั้งบุคลากร และการปฏิบัติของหน่วยงาน

กระตุ้นให้ตำรวจตื่นตัว แข่งขันกันปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร.

“ตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”.

 

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มืออาชีพส่องตำรวจสหบาท

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:52 น.