ข่าว
100 year

ทำงานปลอดภัย

2 พ.ค. 2557 05:00 น.
SHARE

www.shawpat.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรม อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน และยังส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยอีกด้วย

รู้จักหน่วยงาน บอกเล่าประวัติสมาคมฯ หน่วยงานภายใน และโครงสร้างบุคลากร กฎหมาย ความปลอดภัย บอกกฎหมายความปลอดภัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นกฎหมาย และค้นหากฎหมาย นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี คุยกับผู้เชี่ยวชาญ Safety VIP ข้อมูลวิชาการ ฯลฯ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทำงานปลอดภัยเดลี่เว็บ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้