ไลฟ์สไตล์
100 year

ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

ซี.12
2 พ.ค. 2557 05:00 น.
SHARE

ตั้งแต่การเมืองระดับชาติเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงและยาวนานมาร่วมครึ่งปีเข้านี่แล้ว ผู้มีหน้าที่ในการทำภารกิจเพื่อประชาชนในพื้นที่ก็คือบรรดาข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหลาย ทั้งเทศบาล อบจ. และ อบต. เป็นสำคัญ

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ แจ้งว่าทางมูลนิธิเห็นว่า ข้าราชการ และ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกในการดูแลรับผิดชอบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการในด้านต่างๆ การดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน

ข่าวแนะนำ

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จึงได้ร่วมกับ สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถปลูกฝังแนวความคิด และอุดมการณ์ในการเป็นผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ที่นอกจากจะมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีและมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

แม้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดโดยสถาบันอื่น แต่ก็ยังไม่มีหลักสูตรใดที่จะเน้นในเรื่องภาวะผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ที่สภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากเดิม

เป็นสภาวะแวดล้อมที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้กระแสวัตถุนิยม จนเป็นเหตุให้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม กำลังถูกบั่นทอนทำลายลงจนน่าเป็นห่วง ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนรวมทั้งข้าราชการบางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย โดยมองว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง

การอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” จะจัดขึ้นที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 ผู้ที่สนใจให้รีบส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ และติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ 08-9799-5624

ที่น่าสนใจก็คือการอบรมในครั้งนี้มีหัวข้อวิชาอันหลากหลายและทันยุคทันเหตุการณ์เช่น “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน-บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ”โดยมีวิทยากรที่มีความรู้มากด้วยประสบการณ์ อาทิดร.พีรพล ไตรทศศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวลอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดร.สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

นี่เป็นช่องทางที่บรรดาชาวท้องถิ่นทั้งหลาย จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้พื้นที่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องศิโรราบให้กับนักการเมือง–นักกินเมืองระดับชาติอีกต่อไป.

 

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ซี.12มุมข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:33 น.