ข่าว
100 year

เกษตรฯ ตั้ง...ข้าวจังหวัด กันท่านโยบายทำลายข้าว

ทีมข่าวการศึกษา1 พ.ค. 2557 05:15 น.
SHARE

กรมข้าวขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน เสนอตั้ง “ข้าวจังหวัด” ไว้คอยประสานผู้ว่าฯ วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของตลาด

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เผยว่า เนื่องจากอาชีพชาวนามีความสำคัญต่อประเทศไทย เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ชาวนาสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงเห็นสมควรให้มีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ เพื่อคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการผลิตและการตลาดข้าว โดยไม่ทำลายกลไกตลาดปกติ

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว

กรมการข้าวจึงได้มีคำสั่งเป็นการภายใน ให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 50 แห่ง ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นข้าวจังหวัดอีกหนึ่งตำแหน่ง เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัด ทั้งใน ด้านวิชาการ แผนงาน และแนวคิดต่างๆ แก่คณะทำงาน ส่วนอีก 26 จังหวัด ที่ยังขาดแคลนบุคลากร กรมการข้าวจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่งตั้งข้าราชการอาวุโสใน ศูนย์ใกล้เคียงเป็นข้าวจังหวัด

“แม้กรมการข้าวจะเป็นกรมเล็กๆ มีเจ้าหน้าที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ต้องดูแลชาวนาทั่วประเทศ แต่เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน จะพยายามทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาลในการผลักดันภารกิจให้บรรลุผล” อธิบดีกรมการข้าว กล่าวทิ้งท้าย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าวจังหวัดชาญพิทยา ฉิมพาลีชาวนาข้าวการผลิตถ่ายทอดศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าว

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้