ไลฟ์สไตล์
100 year

HAPPINOMETER เครื่องวัดความสุขคนทำงาน

ลม เปลี่ยนทิศ
1 พ.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

แล้วกรณีที่ พล.อ.สายหยุด เกิดผล คณะรัฐบุรุษ แถลงต่อสื่ออ้างว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เห็นด้วยกับตนเรื่อง ทูลเกล้าฯพระบรมราชโองการแก้ไขวิกฤติบ้านเมือง เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งผมได้เขียนแย้งไปทันทีว่า “ไม่เชื่อ” และเรียกร้องให้ ทุกฝ่ายยุติความคิดที่จะรบกวนพระองค์ในเรื่องนี้

วันนี้ความจริงก็ปรากฏ พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ นายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ออกมาแถลงยืนยัน พล.อ.สายหยุดเข้าใจผิด ขอให้จบเพียงแค่นี้ เรื่องคนแก่คิดเองพูดเองเออเอง เป็นเรื่องปกติของคนสูงวัย แต่กับเบื้องสูง ทีหลังอย่าทำอีก

ข่าวแนะนำ

วันนี้เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ผมขอนำเรื่องความสุขของคนทำงานไทยมาเล่าสู่กันฟัง แม้ คุณภาพแรงงานไทย จะอยู่ในระดับกลางๆของ 10 ชาติอาเซียน เพราะทักษะก็ไม่เก่งมาก สู้แรงงาน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไม่ได้ ภาษาอังกฤษ ก็แพ้ทั้ง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เผลอๆอาจแพ้ เวียดนาม พม่า ด้วยซ้ำ เพราะ ระบบการศึกษาที่ล้มเหลวของไทย ทั้ง วิชาการ ทักษะ ภาษา นี่คือ บาปกรรม ที่ นักการเมือง สร้างไว้ให้กับประเทศและลูกหลานไทย

แต่ที่ไม่น่าเชื่อก็คือ คนงานไทยส่วนใหญ่กลับมีความสุขในการทำงาน ไม่ได้ทุกข์ระทมขมขื่นแต่อย่างใด

จากรายการ “ผลสำรวจความสุขของคนทำงานในประเทศไทยปี 2555” ของ HAPPINOMETER เครื่องมือวัดความสุข ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วัดจากความรู้สึกและประสบการณ์ 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และ การงานดี ในปี 2555 โดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 2 รอบ ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ผลสำรวจออกมามีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

รอบแรก ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2555 มีคนทำงานตอบแบบสำรวจทั้งหมด 9,596 คน ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานหญิง (ร้อยละ 64.5) มีอายุระหว่าง 25-34 ปี (ร้อยละ 36.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40.2) ทำงานด้านบริการ การผลิต และงานในสำนักงานเกือบ 3 ใน 4 เป็นการจ้างงานแบบประจำ เกือบครึ่งทำงานในองค์กรปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป

ถ้าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติ เกินร้อยละ 50 ถือว่าอยู่ในระดับ HAPPY หรือ ระดับความสุขตามเป้าหมาย ถ้าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือว่าอยู่ในระดับ UNHAPPY หรือ ระดับความสุขต่ำกว่าเป้าหมาย

ผลสำรวจรอบแรกพบว่า คนทำงานทั่วประเทศมีความสุขร้อยละ 61.1 โดยมี มิติด้านจิตวิญญาณดี ได้คะแนนสูงสุดร้อยละ 68.6 ส่วนมิติด้าน สุขภาพดี น้ำใจดี สังคมดี การงานดี ใฝ่รู้ดี ได้คะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 60 มีเพียง 3 มิติเท่านั้นที่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 60 คือ ครอบครัวดี ร้อยละ 56.2 สุขภาพเงินดี ร้อยละ 55.7 และ ผ่อนคลายดี ต่ำสุดร้อยละ 51.3

รอบสอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 มีผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 16,969 คน แต่ข้อมูลคนทำงานก็ไม่แตกต่างไปจากรอบแรกคือ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 67.5) มีอายุระหว่าง 25-34 ปี (ร้อยละ 35.5) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 42.9) ทำงานสายบริการสูงสุด (ร้อยละ 42.3) เป็นพนักงานประจำ (ร้อยละ 61.1) ทำงานในองค์กรปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป

ผลสำรวจรอบนี้พบว่า ความสุขของคนทำงานทั่วประเทศในภาพรวม ลดลงจากครึ่งปีแรกเล็กน้อย เหลือร้อยละ 60.9 โดยเรียงตามมิติต่างๆ ดังนี้ จิตวิญญาณดี ร้อยละ 68.8 น้ำใจดี ร้อยละ 67.9 ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 61.8 สุขภาพดี ร้อยละ 61.5 การงานดี ร้อยละ 59.9ครอบครัวดี ร้อยละ 59.4 สังคมดี ร้อยละ 57.4 สุขภาพเงินดี ร้อยละ 55.3 ผ่อนคลายดี ร้อยละ 52.0

ผลสำรวจสองรอบแสดงให้เห็นว่า ความผ่อนคลาย ความสุขด้านการเงิน ความสุขด้านครอบครัว คือ มิติที่คนทำงานต้องการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขที่ยั่งยืน

วันหยุดนี้ลองไป “วัดความสุข” ตาม “มิติ 9 ข้อ” ดูนะครับ คุณมีความสุขหรือยัง.

 

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศHAPPINOMETERเครื่องวัดความสุขคนทำงานสายหยุด เกิดผลเปรม ติณสูลานนท์วันแรงงานแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:53 น.