วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จาตุรนต์โยน 'สกอ.หารือ สมศ.' คลายปมค้านสอบยูเน็ต

จาตุรนต์โยน 'สกอ.หารือ สมศ.' คลายปมค้านสอบยูเน็ต

  • Share:

'จาตุรนต์' ถกปม 'ค้านยูเน็ต' ให้ สกอ.หารือ สมศ.คลี่คลายปัญหา เผย สทศ.พัฒนาข้อสอบยูเน็ต 4 วิชาไม่ทันประเมินรอบสี่ เหตุต้องมีการรับฟังความเห็น ยืนยันยูเน็ตไม่เกี่ยวข้องกับสมัครงาน ไม่บังคับ แต่รู้ผลเพียงแค่ผู้สอบเท่านั้น...

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.57 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมนายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ว่า ในที่ประชุมนั้นหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีนักเรียนนักศึกษา กรณีการออกมาคัดค้านการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ ยูเน็ต ซึ่ง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับการของ ศธ.จึงไม่สามารถสั่งการได้โดยตรง แต่ได้มอบหมายให้ สกอ.หารือ สมศ. รวมถึงนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลและผู้บริหารของ สมศ.หาทางผ่อนคลายการใช้คะแนนยูเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) เพื่อจะได้ลดปัญหาต่างๆ เชื่อว่า สมศ.จะต้องเห็นด้วย

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า จากากรที่หารือกับ สทศ.มีข้อมูลชี้ชัดว่า ไม่สามารถพัฒนาข้อสอบยูเน็ตทั้ง 4 วิชาที่จะใช้ในการประเมินรอบสี่ได้ทัน ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต (การรู้เท่าทันสื่อ) และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แม้แต่วิชาภาษาอังกฤษ เพราะขั้นตอนการทำข้อสอบยูเน็ตเพื่อใช้ในการประเมินภายนอกนั้น เมื่อพัฒนาข้อสอบเสร็จแล้ว จะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ และทำให้เกิดการยอมรับโดยเฉพาะจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมาก ไม่สามารถทำได้เสร็จภายใน 1- 2 ปี อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2557 สทศ.จะเริ่มนำร่องจัดสอบยูเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ โดยทดสอบผ่านสถาบันการศึกษา แบบไม่มีการบังคับ และจะไม่สร้างสภาพบังคับหรือกึ่งบังคับใดๆ ทั้งสิ้น เช่น ถ้าไม่สอบจะไม่จบการศึกษา หรือหากไม่สอบจะไม่สามารถไปสมัครงานได้ ขณะเดียวกันจะมีผู้สอบเท่านั้นที่จะรู้ผลสอบของตนเอง แต่สถาบันที่ประเมินผลทั้งภายนอก และภายในจะรูปผลโดยรวม เพื่อดูในเชิงคุณภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้