วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'น้ำปิง' แห้งขอด ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หยุดกิจการกว่า 60 ราย

"ลำพูน" แล้งหนัก แม่น้ำปิงแห้งขอดเป็นทางยาวประมาณ 20 กม. กระทบผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ต้องหยุดกิจการชั่วคราวแล้วกว่า 60 ราย ขณะที่ทางจังหวัด ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วใน 8 อำเภอ ...

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 57 ที่ จ.ลำพูน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสภาพความแห้งแล้ง หลังอากาศร้อนจัดพบว่า ฝายกักเก็บน้ำหนองลีก–เดนดา ซึ่งเป็นฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ของชลประทานจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่ ใช้สำหรับกักเก็บน้ำในแม่น้ำปิง วันนี้ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวน ตั้งแต่บ้านหนองลีก ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง ไปจนถึงบ้านท่าลี้ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ได้ เนื่องจากน้ำแห้งขอดกว่า 80% 

นอกจากนี้ น้ำที่แห้งขอดยังส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกร 2 ฝั่งแม่น้ำ รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร อีกด้วย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กว่า 60 ราย พากันหยุดกิจการชั่วคราวนานกว่า 2 เดือนแล้ว ส่งผลให้ขาดรายได้และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ลำพูน ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ ทางจังหวัดได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง, บ้านธิ, ลี้, บ้านโฮ่ง, เวียงหนองล่อง, แม่ทา, ป่าซาง และ ทุ่งหัวช้าง รวม 32 ตำบล 342 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 45,130 ครัวเรือน 127,111 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต พืชผลการเกษตรที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว พริก ต้นหอม ผักกาด มันสำปะหลัง ถั่วแระ มันฝรั่ง พืชสวน ได้แก่ ลำไย และมะม่วง รวม 76,101 ไร่, วัว ควาย สุกร และเป็ด รวม 33,146 ตัว.

ลำพูนแล้งหนัก แม่น้ำปิงแห้งขอดเป็นทางยาวประมาณ 20 กม. กระทบผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องหยุดกิจการชั่วคราวแล้วกว่า 60 ราย ขณะที่ทางจังหวัด ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วใน 8 อำเภอ ... 29 เม.ย. 2557 14:32 29 เม.ย. 2557 15:37 ไทยรัฐ