วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อย.เข้มตรวจนำเข้า 'ผลิตภัณฑ์นม' เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

อย.เข้มตรวจนำเข้า 'ผลิตภัณฑ์นม' เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

  • Share:

อย.เดินหน้าขยายบริการ License per Invoice ในผลิตภัณฑ์นม เริ่ม 1 พ.ค. 57 ย้ำยังคุมเข้มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค...

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ร่วมกับกรมศุลกากร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตระหว่าง อย. กับกรมศุลกากร โดยผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องยื่นคำขอแจ้งรายละเอียด ก่อนการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (License per Invoice) กับ อย. จึงจะดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้นั้น อย. ขอแจ้งว่าจะเริ่มการเชื่อมโยงระบบการนำเข้าอาหาร กับกรมศุลกากรในระบบ License per Invoice ซึ่งกำหนดเริ่มระบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าต้องมีใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง

นอกจากนี้ จะดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยจะเร่งดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนำเข้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบ License per Invoice อย. ได้มีการจัดอบรมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่ง อย. จะเดินหน้าจัดอบรมความรู้เรื่อง License per Invoice อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ประกอบการนำเข้าทุกราย

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า License per Invoice ไม่ใช่ใบอนุญาตทะเบียนตำรับ หรือใบรับแจ้งรายละเอียดตามกฎหมาย แต่เป็นการอนุญาตในการนำเข้าแต่ละครั้ง ถึงแม้ผู้นำเข้าจะได้รับ License per Invoice ไปแล้ว แต่ในขั้นตอนการนำเข้า สำนักด่านอาหารและยา อย. ทุกด่าน ยังคงดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเข้มข้นเช่นเดิม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้