วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลศึกษาไม่พบจระเข้น้ำจืด กรมชลประทานดันเต็มสูบสร้างเขื่อนห้วยโสมง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลกับศูนย์มรดกโลกว่า การดำเนินโครงการเขื่อนห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี จะส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัยและประชากรจระเข้น้ำจืด ล่าสุด จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ตามผลการศึกษาวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ก่อนที่จะสร้างเขื่อน ห้วยโสมง พบว่า ไม่มีจระเข้น้ำจืดอาศัยอยู่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่ และทำการเกษตร ไม่เหมาะจะเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ยกเว้นบริเวณต้นน้ำห้วยน้ำเย็น ซึ่งห่างจากเขื่อนห้วยโสมง 20 กิโลเมตร ที่ยังคงสภาพป่าและมีระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการอาศัยของจระเข้

“แม้ผลการสำรวจ ไม่พบจระเข้น้ำจืดในบริเวณที่สร้างอ่างฯ กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการลดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งทำกินของสัตว์ป่า โดยร่วมกำหนดมาตรการในการไม่ตัดต้นไม้ริมน้ำ บริเวณริมสองฝั่งห้วยน้ำเย็น และดำเนินการตามที่ได้ให้คำรับรองไว้กับคณะกรรมการมรดกโลกทุกประการ ดังนั้น โครงการเขื่อนห้วยโสมง จะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย และประชากรของจระเข้น้ำจืด และความคืบหน้าของโครงการเขื่อน ห้วยโสมง ขณะนี้ ได้ก่อสร้างมีความก้าวหน้า 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมกักเก็บน้ำปี 2559”

สำหรับกรณีของเขื่อนห้วยสะโตน จ.สระแก้ว ในแง่ของการก่อสร้างมีความพร้อม แต่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากปี 2548 ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเขื่อนห้วยสะโตนไว้ด้วย กรมชลประทาน จึงยุติการก่อสร้าง ทั้งนี้ เมื่อปี 2555 ราษฎร อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี ที่เดือดร้อนจากสภาพฝนแล้ง-น้ำท่วม ได้มาร้องขอให้สร้างเขื่อนสะโตน จึงมีการทบทวนโครงการฯ กันอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งผลการศึกษาทบทวนโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบจึงจะทำเรื่องขออนุญาตการใช้พื้นที่ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต่อไป.

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลกับศูนย์มรดกโลกว่า การดำเนินโครงการเขื่อนห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี... 29 เม.ย. 2557 06:08 30 เม.ย. 2557 00:56 ไทยรัฐ