วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สกอ.ค้านบังคับอุดมศึกษาสอบยูเน็ต

สกอ.ค้านบังคับอุดมศึกษาสอบยูเน็ต

  • Share:

กรณีกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมกลุ่มกันออกมาคัดค้านการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ ยูเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นั้น ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้จัดการแถลงข่าวกรณีดังกล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการสอบยูเน็ต เพื่อจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย แต่ก็มีความกังวล เนื่องจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัย รอบ 4 ด้วยการ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้ยูเน็ตของ สทศ. เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ขณะเดียวกัน สทศ.ก็ได้พัฒนาข้อสอบยูเน็ต โดยระบุว่าได้อิงมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือทีคิวเอฟ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งความจริงแล้วทีคิวเอฟที่ สกอ.กำหนดนั้น เป็นตัวชี้วัดที่ สกอ.ต้องการนำมาใช้เพื่อการประเมินภายในสถาบันอุดมศึกษา 5 ด้าน คือคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะด้านการวิเคราะห์ตัวเลข ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านมาเมื่อ สมศ.ดำเนินการยกร่างตัวชี้วัดรอบที่ 4 สกอ. ก็ได้ทักท้วงต่อ สมศ. ว่า ตัวชี้วัดนี้อาจไม่เหมาะสม ล่าสุด สกอ. ได้หารือร่วมกับ สมศ.ก็ได้ย้ำว่าไม่เห็นด้วยไปอีก ทั้งทำหนังสือยืนยันไปที่ สมศ. ขอให้ทบทวน ซึ่ง สมศ. ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดต้องขึ้นกับบอร์ด สมศ. หากบอร์ด สมศ.ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ สทศ.ก็ไม่จำเป็นต้องสอบยูเน็ต ส่วนที่มีข้อเสนอให้ใช้คะแนนยูเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานนั้น ส่วนตัวเห็นว่า ยูเน็ตไม่ใช่ยาวิเศษที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้