วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บินไทยฮือต้าน “อำพน” หวนนั่งบอร์ด

บินไทยฮือต้าน “อำพน” หวนนั่งบอร์ด

  • Share:

ยกผลงานชิ้นโบแดงในอดีตถล่ม ขาดทุนป่นปี้ 1.2 หมื่นล้านยังไม่รู้สา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2557 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) วันนี้ (29 เม.ย.) จะมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 คน ซึ่งมีการเสนอชื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกสมัยประกอบด้วยนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร นักธุรกิจเอกชน ส่วนกรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการที่ลาออกคือนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และพลอากาศโทศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ แทนนายสรจักร เกษมสุวรรณ และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

นอกจากนี้ จะมีการเสนอขออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท การบินไทย สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.56 ขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 5.25 บาท มีสินทรัพย์รวม 307,085 ล้านบาท หนี้สินรวม 250,166 ล้านบาท ดังนั้น ในปีนี้จึงงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เพราะผลประกอบการขาดทุน พร้อมขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 -2562 ส่วนเงินค่าตอบแทนกรรมการนั้นให้ใช้อัตราเดิม คือ กรรมการได้ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนและเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง หากประชุมมากกว่า 1 ครั้งจะได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง

ด้านนายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย (สร.กบท.) กล่าวว่า สหภาพฯจะคัดค้านการแต่งตั้งนายอำพนเป็นกรรมการบินไทยอีกสมัย เนื่องจากตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้การควบคุมนโยบายของนายอำพนทำให้การบินไทยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจึงต้องการเสนอให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่พิจารณาไม่ให้นายอำพนกลับเข้าเป็นกรรมการอีก “สหภาพฯต้องการชี้แจงให้กระทรวงการคลังเห็นว่าที่ผ่านมานายอำพนทำให้การบินไทยเสียหายมามากขนาดไหน และยังยืนยันจะแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหรือไม่ หากนายอำพนได้รับแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้ง จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานยังมีอยู่เหมือนเดิม ที่ผ่านมาเกิดความแตกแยกของพนักงานมากขึ้น เนื่องจากไม่ทำตามกฎระเบียบ มีการแหกกฎระเบียบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามความสามารถจริง ส่งผลให้คนขยันหมดแรงที่จะทำงานให้กับการบินไทย รวมถึงการตีความกฎระเบียบเพื่อเข้าข้างตัวเอง เป็นต้น”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้