วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จัดระเบียบแผงค้า'กลางวันใช้ร่มเขียว กลางคืนร่มชมพู'

กทม.จัดระเบียบแผงค้า-ทางเท้า กลางวันใช้ร่มเขียว กลางคืนใช้ร่มสีชมพู กำหนดแต่ละสำนักงานเขต ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 15 พ.ค.นี้ 

วันที่ 28 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต โดยมี นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 2 สำนักเทศกิจ กทม.

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่คณะผู้บริหารมอบนโยบายให้แต่ละเขตกำหนดจุดผ่อนผันตัวอย่างเขตละ 1 จุด โดยให้ดำเนินการปรับสภาพแผงค้าให้มีลักษณะเป็นซุ้มที่มีความสวยงาม และเป็นระเบียบนั้น จากการประชุมพบว่า แต่ละสำนักงานเขตมีพื้นที่ทางกายภาพแตกต่างกัน บางเขตซึ่งตั้งอยู่พื้นที่รอบนอก จุดผ่อนผันตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักซึ่งเป็นเส้นทางที่มีรถวิ่งผ่านด้วยความเร็ว เมื่อตั้งซุ้มอาจทำให้มีลมพัดแรงเกิดความเสียหาย และเป็นอันตรายได้ บางเขตเมื่อตั้งซุ้มแล้วขนาดของซุ้มบดบังตึกแถว ห้างร้านทำให้เกิดข้อร้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ข้อสรุปร่วมกัน ให้แต่ละเขตกำหนดรูปแบบแผงค้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตน แต่ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบใช้ร่มสีเดียวกัน โดยกลางวันใช้ร่มสีเขียว และผู้ค้ากลางคืนใช้ร่มสีชมพู ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของกรุงเทพมหานครเอง ทั้งนี้ มอบหมายให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้

กทม.จัดระเบียบแผงค้า-ทางเท้า กลางวันใช้ร่มเขียว กลางคืนใช้ร่มสีชมพู กำหนดแต่ละสำนักงานเขต ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 15 พ.ค.นี้ 28 เม.ย. 2557 22:35 29 เม.ย. 2557 02:34 ไทยรัฐ