วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม่าเนื้อหอม เอกชนไทยแห่ลงทุนกลุ่มท้องถิ่น

ปีนี้เอกชนไทยแห่ลงทุนในพม่าเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ร่วมทุนกับกลุ่มท้องถิ่น ตัดปัญหากฎหมายไม่ชัดเจน ค่าสาธารณูปโภค และที่ดินราคาแพง พบส่วนใหญ่ทำธุรกิจนำสินค้าไทยไปขาย...

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้นักลงทุนไทยสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศพม่ามากขึ้น โดยเข้าไปลงทุนในลักษณะการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนของพม่า เพื่อตัดปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย และเรื่องของค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าที่ดินที่สูงมาก ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา เอกชนไทยเข้าไปจับมือกับเอกชนพม่าร่วมลงทุนคิดเป็น 20-30 % แต่ในปีนี้มีการเข้าไปลงทุนจริงสูงถึง 40-45 %

สำหรับกลุ่มนักลงทุนของไทยกลุ่มแรกที่เข้าไปลงทุนในพม่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลาง เช่น ธุรกิจการค้าขาย นำสินค้าของประเทศไทยเข้าไปจำหน่ายในพม่า รวมถึงผู้ประกอบการไทยที่มีพันธมิตรเป็นญี่ปุ่นที่ปัจจุบันลงทุนในประเทศไทย เมื่อญี่ปุ่นขยายฐานการลงทุนไปพม่า กลุ่มผู้ประกอบการไทยกลุ่มนี้จะตามญี่ปุ่นไปร่วมลงทุนพม่าด้วย

นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนของไทยในกลุ่มพลังงาน เช่น กลุ่มผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า รายใหญ่ของไทย ได้สนใจเข้าไปลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าในพม่า โดยมีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่น ได้มีการเสนอขอสนับสนุนสินเชื่อมายังธนาคาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ.

ปีนี้เอกชนไทยแห่ลงทุนในพม่าเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ร่วมทุนกับกลุ่มท้องถิ่น ตัดปัญหากฎหมายไม่ชัดเจน ค่าสาธารณูปโภค และที่ดินราคาแพง พบส่วนใหญ่ทำธุรกิจนำสินค้าไทยไปขาย... 28 เม.ย. 2557 18:10 28 เม.ย. 2557 18:52 ไทยรัฐ