วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงรายประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัด18อำเภอ

เชียงรายประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัด 18 อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อน 70,258 ครัวเรือน ด้าน ปภ.จัดงบฯ ช่วยเหลือเบื้องต้น ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 เม.ย.57 นายสว่าง ม่อมดี หน.ปภ.เชียงราย กล่าวว่า ผลจากสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ จ.เชียงราย ขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบกับราษฎรเป็นอย่างมาก ทั้งหนองน้ำ แม่น้ำแม่ลาว แม่น้ำอิง แม่น้ำกก แม่น้ำคำ แห้งคอด ทำให้ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้งทั้ง 18 อำเภอ 91 ตำบล 834 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน 70,258 ครัวเรือน ประชาชน 174,813 คน

แยกเป็น อ.เมือง 7 ตำบล 59 หมู่บ้าน อ.แม่สรวย 7 ตำบล 48 หมู่บ้าน อ.เวียงชัย 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน อ. เวียงเชียงรุ้ง จำนวน 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน อ.ป่าแดด 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน อ.แม่จัน จำนวน 11 ตำบล 138 หมู่บ้าน อ.แม่สาย 2 ตำบล 18 หมู่บ้าน อ.พาน 6 ตำบล 59 หมู่บ้าน อ.พญาเม็งราย 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน อ.แม่ลาว 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน อ.เชียงของ 9 ตำบล 42 หมู่บ้าน อ.เชียงแสน6 ตำบล 69 หมู่บ้าน อ.แม่ฟ้าหลวง5 ตำบล 76 หมู่บ้าน อ.เวียงป่าเป้า 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน อ.ขุนตาล 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน อ.เวียงแก่น 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน

นายสว่าง ม่อมดี กล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือราษฎรไปก่อน โดยจัดงบซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำนบเพื่อเก็บน้ำ ในพื้นที่ 18 อำเภอ และได้ทำเรื่องของบประมาณขยายวงเงินช่วยเหลือภัยแล้งไปที่สำนักงบประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา.

เชียงรายประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัด 18 อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อน 70,258 ครัวเรือน ด้าน ปภ.จัดงบฯช่วยเหลือเบื้องต้น ... 28 เม.ย. 2557 17:57 28 เม.ย. 2557 19:41 ไทยรัฐ